IMG_6954

กลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลรัษฎา,เครือข่ายชมรมเครือข่ายวิทยุอันดา และกลุ่มประมงพื้นบ้านจังหวัดภูเก็ต ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต

IMG_6954

IMG_6963

กลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลรัษฎา,เครือข่ายชมรมเครือข่ายวิทยุอันดา และกลุ่มประมงพื้นบ้านจังหวัดภูเก็ต ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตเพื่อขอให้ช่วยแก้ปัญหาขยะในคลองท่าจีน

เมื่อวันที่  29 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.ธีระศักดิ์ ธรรมสถิต ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต ได้รับหนังสือร้องเรียนจาก นายสุชาติ ผลกิจ ผู้ประสานงานกลุ่มประมงพื้นบ้าน ตำบลรัษฎาและประธานเครือข่ายชมรมเครือข่ายวิทยุอันดา ,นายสมศักดิ์ พรหมแก้ว ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านจังหวัดภูเก็ต และตัวแทนกลุ่มประมงพื้นบ้านจังหวัดภูเก็ต ซึ่ง ได้เดินทางมายื่นหนังสือ เรื่องปัญหาขยะในคลองท่าจีน ต่อ จังหวัดภูเก็ตเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตและส่วนราชการช่วยแก้ไข ปัญหาขยะในพื้นที่ คลองท่าจีน

หนังสือ มี รายละเอียด ที่สำคัญคือ ปัจจุบันคลองท่าจีนมีปัญหาขยะสะสมอยู่เป็นจำนวนมากและยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบเข้าไปดูแลและบริหารจัดการนับวันขยะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งขยะจำนวนมากเหล่านั้นมาจากแหล่งต่างๆ อาทิ จากชุมชนชายฝั่งที่ปลูกบ้านอยู่ริมคลอง,ชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์,ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว

ในส่วนของลำคลองท่าจีนหรือลำคลององค์การสะพานปลาแห่งนี้เป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวเดินทางออกสู่ทะเลอันดามัน หากไม่เร่งแก้ปัญหาโดยด่วนจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตโดยที่ผ่านมาภาคประชาชนและภาครัฐได้จัดกิจกรรมเก็บขยะในลำคลองแห่งนี้ปีละไม่เกิน 5 ครั้ง สำหรับการเก็บขยะถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่ยังไม่มีการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ จึงอยากจะให้หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบต้องเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขโดยในขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานใดออกมาแสดงความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาขยะในคลองแห่งนี้แต่อย่างใด ดังนั้นจึงอยากจะขอความช่วยเหลือให้จังหวัดช่วยดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยด่วนที่สุด

นายสุชาติ ผลกิจ ผู้ประสานงานกลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลรัษฎาและประธานเครือข่ายชมรมเครือข่ายวิทยุอันดา กล่าวว่า ปัญหาขยะในพื้นที่ขณะนี้มีจำนวนมากโดยเฉพาะขยะที่อยู่ในแหล่งน้ำลำคลองและทะเลซึ่งการแก้ปัญหาจะต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคืออยากจะให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตได้ช่วยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาบริหารจัดการเกี่ยวกับปัญหาด้านขยะให้มีความชัดเจนสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ วันนี้พี่น้องประชาชนในชุมชนได้รวมตัวกันเก็บขยะพบว่าเมื่อวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมาขยะที่เก็บได้ในแหล่งน้ำลำคลองท่าจีนมีปริมาณมากกว่า 2 ตัน ต้นเหตุของจำนวนขยะที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการทิ้งจากชุมชนบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ชายฝั่งเมื่ออยู่ใกล้กับพื้นที่น้ำก็ทิ้งลงในทะเลรวมถึงชาวประมงหรือนักท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวขยะที่เกิดขึ้นในระหว่างท่องเที่ยวและการทำประมงก็จะทิ้งลงทะเลไม่นำมาทิ้งบนฝั่ง โดยปัญหาปริมาณขยะในทะเลไทยโดยเฉพาะทะเลอันดามันและทะเลภูเก็ตอยู่ในภาวะวิกฤตเพราะทุกคนใช้เป็นที่ทิ้งขยะ

เบื้องต้น พ.ต.อ.ธีระศักดิ์ ธรรมสถิต ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตได้รับหนังสือ ดังกล่าวไว้ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป

Comments are closed.