กศน.จังหวัดภูเก็ต จับมือศาลเยาวชนฯ ลงนามทำข้อตกลงร่วมกัน

62611404_353265192038833_4107123306421813248_n

กศน.จังหวัดภูเก็ต จับมือศาลเยาวชนฯ ลงนามทำข้อตกลงร่วมกันในการจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบให้แก่เด็กและเยาวชนในระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อยกระดับการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดอาญา ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต มีผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย น.ส.เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต นายสุรศักดิ์ สีตะวัน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และนายศักดา ประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

โดยในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงาน คือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ได้ตกลงร่วมกันในการจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่เด็กและเยาวชนในระหว่างการตรวจสอบการจับและการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 โดยทั้งสองหน่วยงานจะดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการวางแผน กำหนดเป้าหมาย กลไก และการดำเนินงานจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมกัน รวมถึงติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมกัน โดยในการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น ทั้งสองฝ่ายจะมีผู้ประสานงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวก และข้อสุดท้ายคือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย

 

Comments are closed.