56917965_324886524876700_2577772137641148416_o

จังหวัดภูเก็ตประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

56917965_324886524876700_2577772137641148416_o

56560650_324886328210053_8501434669152075776_o

56426946_324886351543384_7274600548362354688_o

56303439_324885661543453_3647110370327265280_o

56337184_324886624876690_6905418594255896576_o

56691506_324887341543285_532492411885060096_o

จังหวัดภูเก็ตประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 จังหวัดภูเก็ตประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการร่วมพิธี

พิธีเริ่มจากนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ถวายราชสักการะ จุดธูปเทียนบูชาเพื่อประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พราหมณ์อ่านโองการบวงสรวง เพื่อบูชาเทพยดา เทพารักษ์ผู้ดูแลรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ

จากนั้น เวลา 11.52 – 12.38 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตทำพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันสาคร จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเชิญขันน้ำสาคร ซึ่งห่อด้วยผ้าขาว ผูกริบบิ้นสีขาว พร้อมที่ตักน้ำขึ้นขบวนรถบุษบก ไปยังวิหารวัดพระทอง อำเภอถลาง เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วิหารวัดพระทอง อำเภอถลาง

สำหรับแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดภูเก็ต วัดไชยธาราราม หรือวัดฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นโดยพระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนี หรือ หลวงพ่อแช่ม อดีตเจ้าอาวาสรูปที่สอง มีลักษณะเป็นบ่อหิน ปากบ่อทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทุกด้านยาว 1 เมตร 60 เซนติเมตร ลึกประมาณ 4 เมตร มีน้ำผุดขึ้นเองตามธรรมชาติและน้ำใสสะอาด จากอดีตจนถึงปัจจุบันประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง เลื่อมใสศรัทธา โดยมีความเชื่อว่าน้ำในบ่อนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บแก่ผู้ที่ได้ดื่มกินและสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่นำไปประพรมร่างกาย ซึ่งในปี 2554 ได้นำไปประกอบพิธีทำน้ำมนต์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อพลีกรรมตักน้ำแล้ว จะนำไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วิหารวัดพระทอง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

โดยในวันที่ 8 เมษายน 2562 จะมีการประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วิหารวัดพระทอง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เริ่มเวลา 15.00 น. และวันที่ 9 เมษายน 2562 มีพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วิหารวัดพระทอง อำเภอถลาง เริ่มเวลา 09.00 น. สำหรับการแต่งกายในวันที่ 8 – 9 เมษายน 2562 ข้าราชการพลเรือนสวมเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด ไม่สวมหมวก ข้าราชการทหาร ตำรวจ เครื่องแบบเต็มยศ สวมหมวกพร้อมกระบี่ ถุงมือ ประชาชนทั่วไปสวมชุดสภาพโทนสีเหลือง จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวภูเก็ต เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

56360481_324887328209953_5342942687773327360_o

56910254_324887364876616_8131011843159228416_o

56931747_324886798210006_7002720193583513600_o

 

Comments are closed.