IMG_3937

จังหวัดภูเก็ตประชุมจัดระเบียบแก้ไขปัญหาสนามบินและด่านตรวจคนเข้าเมือง สนามบินภูเก็ต

IMG_3937

IMG_3965

IMG_3972

S__6955019

IMG_3944

S__6955016

S__6995973

S__6995975

จังหวัดภูเก็ตประชุมจัดระเบียบแก้ไขปัญหาสนามบินและด่านตรวจคนเข้าเมือง สนามบินภูเก็ต เร่งสร้างความเชื่อมั่น ฟื้นฟูการท่องเที่ยว ช่วง ไฮซีซั่น ขณะที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ลดค่า จอด หรือ Landing Parking และภาษีเข้าสนามบิน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 5 ท่าอากาศยานภูเก็ต พลโทวิชาญ สุขสง แม่ทัพน้อยที่ 4 เป็นประธานประชุมการจัดระเบียบแก้ไขปัญหาสนามบินและด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายธานี ช่วงชู ผอ.ท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต ตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายปกครอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ททท.ภูเก็ต สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว สมาคม มัคคุเทศก์ ตัวแทนหอการค้า และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ ตาม คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 384/ 2560 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในการจัดระเบียบแก้ไขปัญหาพื้นที่สนามบินและด่านตรวจคนเข้าเมือง สนามบินภูเก็ต ได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา เรื่องดังกล่าว และได้มีการประชุมมาอย่างต่อเนื่อง

พลโทวิชาญ สุขสง แม่ทัพน้อยที่ 4  กล่าวว่า ในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าและบูรณาการการทำงานของทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหา ฟื้นฟูความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวกลับมาทาองเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตเหมือนเดิม หลังจากที่พบว่า นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ นักท่องเที่ยวชาวจีนลดลง ภายหลังเกิดเหตุเรือ phenix ล่ม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา รัฐบาล ทีนโยบายที่จะต้องกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเพิ่มมาตรการต่างๆ เพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวภูเก็ตเช่นเดิม  มาตรการจัดระเบียบสนามบิน และด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นมาตรการหนึ่ง ที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวมาแล้วมีความสะดวกไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบและที่สำคัญมีความปลอดภัย ที่มีมาตรฐานสากล รวมทั้งการเดินทางไปที่หมายต่างๆเมื่อนักท่องเที่ยวลงเครื่องแล้วจะต้องได้รับความสะดวก ซึ่งที่ผ่านมา กองทัพภาคที่ 4 ได้ประสานการทำงานกับ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา การประชุมในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าและสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายเพื่อให้การทำงานมีความเป็นเอกภาพและที่สำคัญสามารถฟื้นฟูความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวทั้ง ชาวจีนและชาติอื่นๆ เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงให้กับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และพี่น้องประชาชน ในจังหวัดภูเก็ต

สำหรับประเด็นที่มีการพูดคุย และติดตามเป็น เรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ขอให้ มีการทำงานที่สร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมาแล้วต้องมีความสะดวกสบายและความปลอดภัยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และไม่รู้สึกรำคาญใจจุกจิก เพื่อให้เศรษฐกิจในพื้นที่ มีความต่อเนื่องผู้ประกอบการและ ประชาชน มีรายได้มีอาชีพ บางครั้งอาจต้องยอมเสียส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนรวม

นายธานี  ช่วงชู ผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีมาตรการ ที่จะสร้างแรงจูงใจ ให้กับนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยได้ยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า ที่ให้กับนักท่องเที่ยว 22 ประเทศ ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ต ในส่วนของท่าอากาศยานภูเก็ตได้รับนโยบายจากส่วนกลาง ให้เตรียมพร้อมให้บริการและต้อนรับนักท่องเที่ยว  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม  2561  โดยท่าอากาศยานภูเก็ต  ได้บูรณาการประสาน กับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการดูแลความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะเดินทางผ่าน ท่าอากาศยานภูเก็ต  ให้เกิดความคล่องตัว การอำนวยความสะดวก และการดูแลเรื่องความปลอดภัยภายใน เขตสนามบิน โอกาสนี้บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน ได้สนับสนุนมาตรการที่ทางรัฐบาลได้กำหนดขึ้น จึง อนุมัติให้กับทางสายการบิน ที่มีความประสงค์ที่จะพานักท่องเที่ยว มาลงที่จังหวัดภูเก็ตในช่วง เวลาที่บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน กำหนดไว้  สายการบินจะได้ รับส่วนลดในเรื่องของค่า Landing แล้วก็ในเรื่องของ ค่าภาษี สำหรับผู้โดยสาร จากปกติราคาหัวละ 700 บาทก็จะได้ส่วนลดไป 200 บาท โดยจะเรียกเก็บเพียง500 บาทเป็นการคืน โบนัสให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้สายการบินที่ให้บริการนักท่องเที่ยวในห้วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 61ไปจนถึง 31 มีนาคม 62  เป็นช่วง Winter Skate หรือเป็นช่วงไฮซีซั่นของจังหวัดภูเก็ต

นอกจากท่าอากาศยานภูเก็ตได้มีมาตรการอื่นๆที่ออกมาเพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว อาทิ เรื่องการจัดระเบียบ สนามบินการให้บริการ รถสาธารณะที่สนามบินทางท่าอากาศยานภูเก็ตเราก็ได้มีการจัดระเบียบโดย เปิดศูนย์ขนส่งเพื่อให้ การให้บริการรถสาธารณะ เกิดความคล่องตัวและเป็นระเบียบมากขึ้น   นอกจากนี้ มีแผนดำเนินการ  เปิดจุดบริการเคาน์เตอร์เพิ่มขึ้นในกับการเช็คอินของกรุ๊ปทัวร์) ก็เป็นเรื่องเร่งด่วนเรื่องสำคัญที่ทาง AOT ได้อนุมัติงบประมาณ เพิ่มเติมเร่งด่วนมาในปีงบประมาณ 62 ให้ได้ปรับปรุงโครงสร้าง ของอาคารผู้บริหารระดับประเทศ สำหรับรองรับกรุ๊ปทัวร์ โดยคาดว่าจะมีเคาน์เตอร์เช็คอินเพิ่มขึ้น 16 เคาน์เตอร์เมื่อกรุ๊ปทัวร์มาเช็คอินเสร็จแล้ว ก็จะได้ขึ้นไปผ่านตม. ได้อย่างคล่องตัว ไม่ต้องมาเบียดหรือปะปนกับผู้โดยสารปกติสำหรับใน ส่วนของผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอร์เช็คอินได้ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมอีก 22 เคาน์เตอร์เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างรอการเชื่อมต่อสายพานลำเลียงกระเป๋า กับระบบเคาน์เตอร์เช็คอินให้เรียบร้อย ก็จะทำให้การให้บริการมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยคาดว่าในช่วง High Season ถ้าเป็นไปตามเป้าที่รัฐบาลคาดหวังนักท่องเที่ยวจะกลับเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตเหมือนเดิม และในอนาคตคาดว่าบอร์ดคณะกรรมการ ทอท. จะอนุมัติงบประมาณให้ท่าอากาศยานภูเก็ตจำนวน  6,200 ล้านบาทมาขยายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ในระยะที่ 2 เพื่อรองรับ ผู้โดยสาร ได้ถึง 25 ล้านคน ขณะได้รับผ่านการเห็นชอบจากบอร์ดคณะกรรมการ ทอท. เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วก็ จะมาดำเนินการประมูลหาผู้รับจ้างและก็มาก่อสร้างซึ่งการสำรวจออกแบบได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

Comments are closed.