จังหวัดภูเก็ตเข้มจัดระเบียบท่าเทียบเรือในพื้นที่ เน้นความปลอดภัยในทุกมิติ

c10dfff0c6728d02b242e2bf5b81ce4f8_34495776_๑๘๐๘๐๗_0009

จังหวัดภูเก็ตเข้มจัดระเบียบท่าเทียบเรือในพื้นที่ เน้นความปลอดภัยในทุกมิติ ยกระดับความเป็นมาตรฐานของการท่องเที่ยวทางทะเลสู่ระดับโลก

เมื่อวันที่ 7สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องโถง ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยพลเรือตรี เจริญพล คุ้มราษี รอง ผบ.ทัพเรือภาคที่ 3  นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต และ นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต  ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ถึงความคืบหน้าการจัดระเบียบท่าเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนกว่า 50  คนเข้าร่วม

c10dfff0c6728d02b242e2bf5b81ce4f8_34495776_๑๘๐๘๐๗_0005

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต   กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดระเบียบท่าเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทั้ง 24 แห่ง เพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางน้ำให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว โดย จังหวัดภูเก็ตได้  ออกประกาศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำหนดแนวทางการจัดทำแผน และจัดระเบียบธุรกิจนำเที่ยวเพื่อการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยเคร่งครัด การดำเนินตามประกาศ จะเน้นการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ว่าเป็นไปตามประกาศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หรือไม่ กำหนดให้ท่าเรือ ทั้ง 24 แห่ง ต้องมีผู้จัดการท่าเรือ เพื่อ จัดระเบียบการดำเนินงานยกระดับให้มีความเป็นมาตรฐาน โดยเน้นการตรวจเรือ อุปกรณ์ภายในเรือ และอุปกรณ์บนเรือต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบถ้วนพร้อมใช้งาน ตามที่กำหนดในประกาศดังกล่าว จังหวัดสั่งการให้ทุกท่าเทียบเรือต้องดำเนินการตามที่ทางจังหวัดกำหนดในทุก ๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดตั้งกล้อง CCTV การติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเตือนให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงแนวทางต่าง ๆ ในการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ  กำหนดให้ทุกท่าเรือจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำอยู่ทุกท่าเพื่อตรวจสอบและคุมเข้มก่อนที่จะมีการปล่อยเรือให้ออกจากท่าเรือ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวในมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำของจังหวัดภูเก็ต -จังหวัดภูเก็ต ได้จัดชุดออกตรวจท่าเทียบเรือ ทั้ง 24 แห่ง แบ่งออกเป็น 3 ชุด

ชุดที่ 1 กำหนดตรวจท่าเทียบเรือ เขตอำเภอถลาง โดยมีพลเรือตรี บวร มัทวานุกูล รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต เป็นหัวหน้าชุด

ชุดที่ 2 ตรวจท่าเทียบเรือ เขตอำเภอเมือง มีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นหัวหน้าชุด

ชุดที่ 3 ตรวจท่าเทียบเรือคลองท่าจีน ตำบลรัษฎา เขตอำเภอเมือง มีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นหัวหน้าชุด

c10dfff0c6728d02b242e2bf5b81ce4f8_34495776_๑๘๐๘๐๗_0007

นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต  กล่าวว่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต   จะให้ความสำคัญกับการดูแลตรวจสอบ-ผู้โดยสาร หรือนักท่องเที่ยวที่จะลงเรือจะต้องมีจุดเช็คพ้อยส์ มีช่องทางลงเรือที่เป็นระเบียบ มีการบันทึกใบหน้าผู้ที่ลงเรือทุกคน โดยมีข้อมูล ชื่อ สัญชาติ เลขที่พาสปอร์ต ที่พักแรม เป้าหมายการเดินทางว่าจะไปที่ไหน

DSC_9736

นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต  กล่าวว่า สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต  จะมีการตรวจสอบ Guide   Drive Master  ที่จะควบคุมดูแลลูกเรือต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

การดำเนินการจัดระเบียบท่าเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทั้ง 24 แห่ง จังหวัดภูเก็ตได้บูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทัพเรือภาคที่ 3 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต  ฝ่ายปกครอง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชน มีเป้าหมายเพื่อเป็นการจัดระเบียบและยกระดับความเป็นมาตรฐานของการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ตลอดจนเพื่อสร้างความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวโลกได้รับรู้ว่า เมื่อเดินทางมาจังหวัดภูเก็ต ทุกคนจะได้รับการดูแลที่ดี มีความปลอดภัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ ให้ความสำคัญ และเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องมีการจัดระเบียบ โดยเร็ว เพื่อให้ชาวโลกได้รับรู้ว่า จังหวัดภูเก็ต มีความพร้อมที่จะดูแลนักท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกอย่างมีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย

Comments are closed.