57449466_331892704176082_928857742288879616_o

จังหวัดภูเก็ตเรียกประชุมหน่วยงานภาครัฐเตรียมจัดกิจกรรมช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

57449466_331892704176082_928857742288879616_o

58443738_331893094176043_2049270162690932736_o

57775020_331893114176041_8031159381150138368_o

58382545_331892794176073_3656686927626633216_o

57533037_331893064176046_6313757132353175552_o

57462843_331892824176070_8182271006526668800_o

จังหวัดภูเก็ตเรียกประชุมหน่วยงานภาครัฐเตรียมจัดกิจกรรมช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4-5 พฤษภาคม นี้ในส่วนภูมิภาคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562  ที่ห้องประชุมอาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมมอบหมายภารกิจหน้าที่แก่หน่วยงานภาครัฐในการจัดกิจกรรมช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4-5 พฤษภาคม 2562 โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 (ศอญ.จอดส.904) กำหนดจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้จิตอาสาและประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน โดยในส่วนของจังหวัดในส่วนภูมิภาคให้จัดพร้อมกันทั่วประเทศ ณ ศาลากลางจังหวัดและจะมีการถ่ายทอดสดพิธีพร้อมกันทั่วประเทศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ดังนั้น ในวันนี้ (22 เม.ย. 62) จังหวัดภูเก็ตจึงจัดประชุมเตรียมความพร้อมโดยมอบหมายภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้ทุกกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ

สำหรับกิจกรรมช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4-5 พฤษภาคม 2562 จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย การเชิญชวนให้ประชาชนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 , การปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต , การจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณด้านข้างลานพระราชานุสาวรีย์ ร. 5  ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต, โครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562, การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณรอบตัวอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต , การจัดมหรสพสมโภชซึ่งกำหนดจัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 (ส่วนกลางกำหนดจัดมหรสพสมโภชวันที่ 19-28 พฤษภาคม 2562) , กิจกรรมมวลชนจิตอาสา, พิธีสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ วัดท่าเรือ

ทั้งนี้ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 จังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ / พิธีสวดมนต์ / ทำบุญตักบาตรและรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธี ณ วัดพระทอง อ.ถลาง จ. ภูเก็ต (วัดที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก) ส่วนในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 มีพิธีเปิดกรวยราชสักการะ / จิตอาสาและประชาชนร่วมใส่เสื้อเหลืองรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีของส่วนกลาง ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

 

Comments are closed.