49673898_289953098370043_1987463354213466112_n

จังหวัดภูเก็ต เตรียมความพร้อมการจัดงานสดุดี ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร

49673898_289953098370043_1987463354213466112_n

49555870_289953681703318_140996461998374912_n

49640371_289953758369977_2104422091141939200_n

49837082_289953708369982_7181099823293005824_n

49564062_289953831703303_4930105693932879872_n

จังหวัดภูเก็ต เตรียมความพร้อมการจัดงานสดุดี ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญในการปกป้องบ้านเมืองของท้าวเทพกษัตรีท้าวศรีสุนทร และวีรชนผู้กล้าเมืองถลาง

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เพื่อเป็นการเตรียมความส่วนราชการต่าง ๆในการจัดงานสดุดี ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562 ของจังหวัดภูเก็ตซึ่งทางจังหวัดได้กำหนดให้มีการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-16 มีนาคม 2562 โดยมีกิจกรรมตามสถานที่ต่าง ๆ เช่นพิธีอุปสมบทหมู่ ณ วัดเทพวนาราม (ม่าหนิก) สวนพระพุทธศาสนา พิธีตักบาตรและพิธีบวงสรวงปู่ย่า ตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ณ วัดม่วงโกมารภจจ์ พิธีวางพวงมาลา และพิธีสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร การแสดงแสงสีเสียงละครอิงประวัติศาสตร์ ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมกวนกาละแม, การจัดลานศิลปวัฒนธรรม การจำลองวิถีชีวิตเมืองถลาง การแสดงพื้นบ้าน อาทิ หนังตะลุงมโนราห์ รองแง็ง การละเล่นพื้นบ้าน, การจำหน่ายอาหารพื้นเมือง และของดีประจำถิ่น (OTOP) เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของภูเก็ต อีกทั้งยังเป็นการเชิดชู เกียรติประวัติ ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชนที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานได้จนถึงทุกวันนี้

 

Comments are closed.