31942759_1974662906084628_3939297558114861056_n

จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

31942759_1974662906084628_3939297558114861056_n

31919547_1974663762751209_5922727091928825856_n

31945662_1974663612751224_1319262834906890240_o

31934460_1974663502751235_2322958745946030080_o

31936026_1974663296084589_6075467652371841024_n

31913722_1974663219417930_7238972935648575488_n

31913599_1974663172751268_2409864776365637632_n

31947437_1974663936084525_1857724061627449344_n

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน เดินทางลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางโรง อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต

ช่วงบ่ายวันที่ 4 พ.ค. 2561 นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันเป็นประธานนำคณะสื่อมวลชน,ผู้ประกอบการ(Post trip) กว่า 30 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ในระหว่างวันที่ 4 ถึง 8 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดภูเก็ต,พังงา,กระบี่,ตรังและสตูล นำคณะลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางโรง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายประเสริฐ ฤทธิ์รักษา ประธานท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางโรง ให้การต้อนรับและบอกเล่าข้อมูล

การเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์ชะนีที่น้ำตกบางแปในโครงการคืนชะนีสู่ป่า” สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษณ์สัตว์ป่าเขาพระเเทวซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการดูแลชะนีมายาวนาน ถึง 25 ปี ภาระกิจสำคัญคือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของชะนี ที่พิการ ได้รับผลกระทบเนื่องจากถูกขังในที่แคบนานๆ หรือถูกทำร้ายจากมนุษย์ และชะนีได้ถูกส่งมาที่ศูนย์เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ให้สามารถปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตในป่าตามธรรมชาติได้ แต่บางตัวที่ถูกปล่อยเข้าป่าไปแล้ว ไม่นานก็กลับมายังศูนย์ จนเจ้าหน้าที่ต้องเลี้ยงไว้ บางตัวไม่สามรถปล่อยเข้าป่าได้ เช่น พวกที่พิการ ทางศูนย์ก็ดูแลต่อและเลี้ยงไว้ต่อไป

จากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปเยี่ยมชม การเลี้ยงแพะนมและแพะเนื้อที่ฟาร์มสาธิตกเลี้ยงแพะนาเหนือฟาร์ม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง ของนายไชยา อะนะฝรั่ง ซึ่งมีการเลี้ยงแพะโดยยกพื้นโรงเรือนให้สูงเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดี สะอาดและถูกสุขลักษณะ
ผู้ร่วมกิจกรรมได้สัมผัสวิถีชีวิตการเลี้ยงแพะอย่างใกล้ชิด ทั้งการรีดนมแพะ พร้อมชิมนมแพะสดๆ รสชาติดีออกจากฟาร์มสาธิตการเลี้ยงแพะนาเหนือฟาร์ม คณะได้เดินทางไปลงเรือที่ท่าเรือบ้านบางโรง เพื่อเดินทางต่อไปเกาะซึ่งใช้เวลานั่งเรือไปประมาณ 25 นาที เพื่อไปชมความสวยงามของเกาะแพ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง เป็นเกาะ สวยงาม ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและมีจุดเด่นคือมีลักษณะเป็นสันทราย จนเห็นเป็นลักษณะสะดือทะเล ซึ่ง เป็นจุดเดียวที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาชมพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกได้ ณ จุดเดียว เกาะแพแห่งนี้มี นกหลากหลายสายพันธุ์รวมทั้งเป็นเกาะที่ชาวประมงใช้หลบลมพายุในช่วงมรสุมด้วย โดยรอบเกาะสามารถหาหอยแครงและหอยติบ ได้ง่าย นอกจากนี้รอบบริเวณเกาะแห่งนี้สามารถชมทัศนียภาพของเกาะภูเก็ตได้อย่างหลากหลายด้วย สำหรับการเดินทางมาเกาะแพ นักท่องเที่ยวจะต้องวางแผนการเดินทางโดยดูช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลง ทั้งนี้การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางโรงได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนโดยเฉพาะการบริหารจัดการขยะรวมถึงปลอดแอลกอฮอล์ เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เป็นชุมชนมุสลิม เมื่อเสร็จจากการ เยี่ยมชมเกาะแพคณะได้มา ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อสรุปข้อมูลแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางโรงให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลายอันจะนำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สำหรับ“บ้านบางโรง” เป็นชุมชนเก่าแก่ชุมชนหนึ่งบนเกาะภูเก็ต ชุมชนแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองที่มีชื่อว่าเมืองถลางบางโรงในอดีตเกือบ 200 กว่าปี ชาวบ้านบางโรงที่นี่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพทำประมงพื้นบ้าน ทำสวน และรับจ้างทั่วไป แต่ด้วยความที่บ้านบางโรงตั้งอยู่ระหว่างภูเขาและทะเล ทำให้บ้านบางโรงมีทรัพยากรทั้งภูเขา และทะเลที่หลากหลาย มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ จึงทำให้บ้านบางโรงเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความเป็นธรรมชาติอันบริสุทธ์เดินทางมาเที่ยวกันต่อมาประชาชนได้รวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่ม “ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางโรง” ขึ้นมา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในชุมชนแห่งนี้ ด้วยเสน่ห์และศักยภาพของชุมชนรวมถึงการบริหารจัดการที่ดี จึงทำให้ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางโรงเป็นที่รู้จัก

 

 

Comments are closed.