56488568_325903958108290_1891436449639694336_n

ชาวภูเก็ต จำนวนมากสมัครลงทะเบียนจิตอาสาใหม่

56488568_325903958108290_1891436449639694336_n

56380224_325904258108260_536024893637001216_n

56603226_325904218108264_5829708060326625280_n

56591033_325904141441605_3791583458027896832_n

ชาวภูเก็ต จำนวนมากสมัครลงทะเบียนจิตอาสาใหม่ ณ วัดพระทอง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยผู้ลงทะเบียน 1,000 คนแรก ได้รับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานทันที

ด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา ๙๐๔ มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดเปิดรับลงทะเบียนสมัครจิตอาสาใหม่สำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนจิตอาสา ในวันที่ 8-9 เมษายน 2562 ณ วัดที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก นั้น

ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ได้จัดสถานที่เปิดรับสมัครลงทะเบียนจิตอาสา ณ บริเวณด้านหน้าวิหารวัดพระทอง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีประชาชนชาวภูเก็ต ที่แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองไปลงทะเบียนกันจำนวนมาก สำหรับผู้สมัครลงทะเบียน 1,000 คนแรก ได้รับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานทันที โดยมีพิธีพระราชทานหน้าโต๊ะหมู่พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับการเปิดรับลงทะเบียนจิตอาสาในวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 08.00-17.00 น.และ วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าวิหารวัดพระทอง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

โอกาสนี้ จังหวัดภูเก็ตจึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้สมัครจิตอาสาได้มาสมัครด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนในวันดังกล่าวโดยเน้นแต่งกายสุภาพโทนสีเหลือง

56481802_325904161441603_865097148893495296_n

 

 

 

 

Comments are closed.