47319808_274519209913432_1928508704668254208_o

ชาวหมู่ 3 ตำบลกะรน ร้องสื่อและศูนย์ดำรงธรรมเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

47319808_274519209913432_1928508704668254208_o

47351285_274519273246759_1252678171665367040_o

ชาวหมู่ 3 ตำบลกะรน ร้องสื่อและศูนย์ดำรงธรรมเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีมีการวางสิ่งกีดขวางเส้นทางเข้าออกถนนซอยปฏัก (ซอยลูกปอ)

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ที่สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดภูเก็ต ตัวแทนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นำโดยนางอมรา เทพแก้ว ได้เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนแก่สื่อมวลชนและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตให้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องการใช้เส้นทางหรือถนนเข้าออกที่พักอาศัย สู่ถนนสาธารณประโยชน์ บริเวณซอยปฏัก (ซอยลูกปอ ม. 3 ต. กะรน อ.เมืองภูเก็ต)

ถนนดังกล่าวมีประชาชนหลายครัวเรือนใช้เป็นเส้นทางสัญจรมาไม่น้อยกว่า 30 ปี และก่อนหน้านั้นถนนสายดังกล่าว ชาวบ้านใช้สัญจรมาเป็นเวลานานตั้งแต่เป็นถนนดิน จนทางเทศบาลตำบลกะรนได้ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีต ตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2549 แต่ในปี 2550 ได้มีผู้นำสิ่งกีดขวางบริเวณปากซอยทำให้ชาวบ้านสัญจรไปมาไม่สะดวก ซึ่งได้มีการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดมา แต่ปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไข และในวันนี้พวกตนในฐานะตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจึงได้เดินทางมาร้องกับสื่อมวลชนและติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้มีการหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือหาทางออกร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ นอกจากนี้ทางผู้ร้องได้นำหนังสือของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ด่วนที่สุดที่ ผผ/1630 เพื่อแจ้งคำสั่งให้ทางจังหวัดภูเก็ตและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่มีการก่อสร้างบนทางสาธารณะประโยชน์มายื่นให้ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้มีการดำเนินการตามคำสั่งหรือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

Comments are closed.