DSC_2840

บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจเรือประมงในทะเล แก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

DSC_2840

IMG_9557

IMG_9553

IMG_9533

DSC_2849

223064

210879

210877

จังหวัดภูเก็ตร่วมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจเรือประมงในทะเล แก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตอบสนองความยั่งยืนในการจัดการทรัพยากรประมงในทะเล และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลตามที่สหภาพยุโรป (EU) กำหนด

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 15.30 น. ทีมบูรณาการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายนำโดย นายไพศาล สุขปุณพันธ์ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส  รักษาการประมงจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายธนิศ เสริมแก้ว สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร.ต.ท.สุนทร รามสุวรรณ รองสารวัตรป้องกันปราบปรามทางน้ำ สถานีตำรวจน้ำ 3  กองกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตัวแทน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ชุดปฏิบัติการหน่วยรักษาความสงบทัพเรือภาคที่ 3 ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต  สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงเรือตรวจการประมงทะเล 620 ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 กระบี่ ออกจากท่าเทียบเรือรัษฎา เพื่อออกตรวจเรือประมงในทะเลอันดามัน ในเขตน่านน้ำจังหวัดภูเก็ต

นายไพศาล สุขปุณพันธ์ รักษาการประมงจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า การออกตรวจเรือประมงในวันนี้เป็นแผนประจำเดือนในการบูรณาการตรวจเรือประมงทางทะเล โดยคณะการทำงานของจังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย ตรวจแรงงานในภาคประมงไม่ให้มีการค้ามนุษย์ในภาคประมงทะเล ซึ่งเป็นนโยบายของทางจังหวัดและรัฐบาล ที่มีมาตรการเข้มและต่อเนื่อง เพื่อให้การตรวจแรงงานภาคประมงทะเลมีประสิทธิภาพตอบโจทย์การแก้ไขปัญหา IUU Fishing ได้ครบทุกมิติ ทั้งเรื่องของตัวเรือ มากกว่า 30 ตันกรอสต้องมีระบบ vms เครื่องมือทำการประมงต้องมีใบอนุญาตถูกต้องเป็นไปที่กฎหมายกำหนด แรงงานในเรือจะต้องมีหนังสือคนประจำเรือหรือซีบุ๊ค แรงงาน ภาคประมงทะเล ต้องมีใบอนุญาต มีบัตรประกันสุขภาพ ป้องกันการใช้แรงงานทาส

โดย เวลา 15.45 น. คณะฯได้ทำการตรวจเรือ ส.พรชัยนาวี ซึ่งเป็นเรืออ้วนล้อมจับ ขนาด 90.40 ตันกรอส มีนายสวัสดิ์ เสลา เป็นไต๋กงเรือ เเละช่างเครื่อง รวม 2 ราย  เเรงงานประมงชาวไทย 5 ราย เเละแรงงานชาวเมียนมาร์ 29 ราย รวมลูกเรือ จำนวน 36 ราย

เวลา 16.15 น. คณะได้ทำการตรวจเรือพรประเสริฐ 111 ซึ่งเป็นเรืออวนล้อมจับ ขนาด 108.50 ตันกรอส มีนายมกรา ทรายละเอียด เป็นไต๋ก๋งเรือ เเละนายช่างเครื่อง รวม 2 ราย  เเรงงานประมงชาวไทย 3 ราย และแรงงานกัมพูชา 31 ราย รวมลูกเรือ จำนวน 36 ราย

เวลา 17.00 น. คณะได้ทำการตรวจเรือโชคกาญจนา 29  ซึ่งเป็นเรืออวนล้อมจับ ขนาด 113.33  ตันกรอส มีนายพชร บุตรราช เป็นไต๋ก๋งเรือ เเละนายช่างเครื่องรวม 2 ราย เเรงงานประมงชาวไทย 4 ราย และเเรงงานพม่า 23 ราย รวมลูกเรือ จำนวน 29 ราย

ผลการตรวจเรือประมงทั้ง 3 ลำ  จากหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า เรือทุกลำมีใบอนุญาตถูกต้อง มีการบันทึกเวลาเข้าออกจากท่าเรือตามที่กฎหมายกำหนด มีหนังสือคนประจำเรือ หรือ (SEA BOOK) ถูกต้อง แรงงานต่างด้าวทุกคนมีสุขภาพดี มีบัตรประกันสุขภาพแรงงาน ไม่พบการกระทำความผิดฯ และจากการสังเกตพฤติการณ์แวดล้อมและการสุ่มสัมภาษณ์ลูกจ้าง ไม่พบแรงงานบังคับ และยังไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

โดยการปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจเรือประมงในทะเล, ตรวจแรงงานในเรือประมง  และตรวจการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  และการกระทำความผิดตามกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของจังหวัดและรัฐบาล ทั้งในด้านของความยั่งยืนในการจัดการทรัพยากรประมงในทะเล  และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลตามที่สหภาพยุโรป (EU) กำหนด

Comments are closed.