10

ปั่นด้วยรักราชภัฏภูเก็ต ปี 2

10

9

1

2

ปั่นด้วยรักราชภัฏภูเก็ต ปี 2 Cycling with Love PKRU

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เทศบาลเมืองกะทู้ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดกิจกรรมปั่นด้วยรัก ราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 2 (Cycling with Love PKRU #2) โดยมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี นายเรวัติ อารีรอบ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ตลอดจน แขกผู้มีเกียรติ บุคลากร นักศึกษา และนักปั่นจักรยาน จำนวน 1,000 คน เข้าร่วม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

นายเรวัติ อารีรอบ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ กล่าวว่า กิจกรรมปั่นด้วยรัก ราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในโอกาสฉลองครบรอบ 46 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนและสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ร่วมด้วยการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม และบรรยากาศอบอุ่น น่าอยู่ ของจังหวัดภูเก็ตนอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงค์ในการจัดหาทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้ จะช่วยให้มหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า มีความรัก ความผูกพัน เกิดเป็นสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมภูเก็ตต่อไป

14

13

3

Comments are closed.