51731862_302294327135920_3917694495386238976_o

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตยันมีน้ำประปาพอใช้แน่นอนในช่วงฤดูแล้ง

51731862_302294327135920_3917694495386238976_o

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตยันมีน้ำประปาพอใช้แน่นอนในช่วงฤดูแล้ง

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า การที่ทางการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ได้มีการประกาศแผนการจ่ายน้ำของการประปาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ว่า จังหวัดภูเก็ตจะประสบปัญหาแหล่งน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ อ่างเก็บน้ำบางวาดและอ่างเก็บน้ำคลองกระทะ มีน้ำลดระดับอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปา หากฝนยังทิ้งช่วงใน 2-3 เดือนนั้น และทางการประปาได้มีหนังสือยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว เนื่องจากได้รับการประสานจากโครงการชลประทานภูเก็ต โดยได้รับคำยืนยันว่าอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่ง ยังคงมีน้ำดิบในปริมาณที่เพียงพอและสามารถส่งน้ำให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้ตามปกติ

นายภัคพงศ์ กล่าวต่อไปว่า ทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องดังกล่าวในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเอาผลการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดภูเก็ตมาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการอย่าตื่นตระหนกในเรื่องดังกล่าวและขอยืนยันว่าจังหวัดภูเก็ตมีน้ำประปาเพียงพออย่างแน่นอนในการให้บริการแก่ประชาชนและผู้ประกอบการทุกที่ในจังหวัดภูเก็ต

Comments are closed.