22221908_1891945161023070_955200614924082990_n

พ่อเมืองภูเก็ต นำนักวิ่งร่วมกิจกรรมมินิมาราธอนและวิ่งเพื่อสุขภาพ

22221637_1891945091023077_1519923284931504380_n

22365393_1891945284356391_1133479654658213838_n

22221719_1891945327689720_7685990006047113038_n

22221650_1891945407689712_4473877873443272355_n

พ่อเมืองภูเก็ต นำนักวิ่ง กว่า 3,200 คน ร่วมกิจกรรมมินิมาราธอนและวิ่งเพื่อสุขภาพ “วิ่งสนุก อนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว” ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 06.00 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานและร่วมในกิจกรรม “วิ่งสนุก อนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว” ครั้งที่ 13 ณ บริเวณประตูเมืองภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสนิท ศรีวิหค ,นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต, นายโออิออล มอนทอล ผู้จัดการทั่วไปโรงแรม JW Marriott Phuket Resort & Spa,
สื่อมวลชนและนักวิ่งกว่า 3,200 คน เข้าร่วม

กิจกรรมแบ่งเป็นวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10.2 กิโลเมตร, วิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 5.3 กิโลเมตร ,รุ่น VIP ระยะทาง 5.3 กิโลเมตรและวิ่งแบบครอบครัวระยะทาง 2.5 กิโลเมตร
นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขอขอบคุณมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาวและโรงแรม JW Marriott Phuket Resort & Spa ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมมินิมาราธอนและวิ่งเพื่อสุขภาพ “วิ่ง สนุกอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว” ครั้งที่ 13 ขึ้น เป็นกิจกรรมที่ดีที่กระตุ้นให้คนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียงเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเลและสร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และขอชื่นชมที่การจัดกิจกรรมได้นำรายได้ไปสนับสนุนโครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูเต่าทะเลที่ได้รับบาดเจ็บหรือศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันและโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยทัพเรือภาคที่ 3

22221908_1891945161023070_955200614924082990_n

Comments are closed.