23132081_1901982090019377_7871964598684467735_n

พ่อเมืองภูเก็ต นำนักวิ่งร่วมกิจกรรมแข่งขันวิ่งกินลม ชมวิว

23132081_1901982090019377_7871964598684467735_n

23130856_1901982120019374_1114382613458481428_n

23131809_1901982176686035_5815562406544659112_n

23130941_1901982660019320_9210407352941910107_n

23130789_1901982680019318_3090802623380054116_n

23244380_1901982753352644_7880592688854486561_n

พ่อเมืองภูเก็ต นำนักวิ่ง กว่า 2,000 คน ร่วมกิจกรรมแข่งขันวิ่งกินลม ชมวิว หาดกมลา ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06.00 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และร่วมการแข่งขันวิ่งกินลม ชมวิว หาดกมลา ครั้งที่ 1
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหาดกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจ ท่องเที่ยว 3 ,นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต , นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอกะทู้,นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต,นายวิรัช พาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัด ภูเก็ต,นายการุณ ศรีเด่น นายก องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา, หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน นักท่องเที่ยว และนักวิ่งกว่า 2,000 คน เข้าร่วม

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานการแข่งขันวิ่งกินลมชมวิว หาดกมลา ในครั้งนี้ การกีฬาเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาตนเองทำให้เป็นคน มีน้ำใจ และเป็นการฝึกวินัยในการดำรงชีวิตทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตมีนโยบาย ผลักดันกีฬา ให้เป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาจังหวัด โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ทุกภาคส่วน รวมทั้งนำจุดแข็งด้านกีฬามาส่งเสริมจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตอีกทางหนึ่ง

นายการุณ ศรีเด่น นายก องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา กล่าวว่า
การแข่งขันวิ่งกินลม ชมวิว หาดกมลา ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดยมีเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงและห่างไกลจากยาเสพติดเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมรวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลกมลาผ่านกิจกรรมด้านกีฬา ซึ่งได้รับความสนใจมีประชาชน นักท่องเที่ยว สมัครร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร และ FUN RUN เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร

23130594_1901982813352638_3746343358737542958_n

Comments are closed.