17884146_1846981215519465_5729779633795962014_n

พ่อเมืองภูเก็ต เปิดและร่วมแข่งขันโครงการกีฬาฟุตบอล

17884146_1846981215519465_5729779633795962014_n

19059444_1846981102186143_2430397341093076885_n

19148936_1846981308852789_5829273258569129427_n

19059174_1846981722186081_93827686704566359_n

19059663_1846981505519436_2926356688434966258_n

พ่อเมืองภูเก็ต เปิดและร่วมแข่งขันโครงการกีฬาฟุตบอล เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยข้าราชการตามนโยบายรัฐบาล

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. ที่สนามฟุตบอล TX Park อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดและร่วมแข่งขันโครงการกีฬาฟุตบอล เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยข้าราชการตามนโยบายรัฐบาล โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,นายถาวรวัฒน์ คงแก้วปลัดจังหวัดภูเก็ต, นายอำนวย พิณสุวรรณ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ และกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขอให้ข้าราชการทุกคนแข่งขันกีฬาด้วยความรักความสามัคคีเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงานระหว่างการ เพื่อเป้าหมายในการที่จะร่วมการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตต่อไป

นายอำนวย พิณสุวรรณ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ภูเก็ต กล่าวว่า โครงการออกกำลังกาย ทุกวันพุธของสัปดาห์เพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ ตามนโยบายรัฐบาล เป็นการกระตุ้นให้ข้าราชการมีความพร้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้มอบนโยบายให้ทุกส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้เป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน นัดกระชับมิตรซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างทีมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตกับทีมพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต และทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดภูเก็ตแข่งขันแบบ 3 เส้า พบกันหมด

ทั้งนี้ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ทีมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตจะเดินทางไปทำการแข่งขันฟุตบอลกับทีมอัยการ จังหวัดภูเก็ต

19030559_1846981168852803_1448156313818104774_n

 

Comments are closed.