52465969_308406176524735_551409389181861888_o

ภูเก็ตจัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

52465969_308406176524735_551409389181861888_o

52446278_308406326524720_6858965357558759424_o

52345129_308406499858036_2637170182430130176_o

52513893_308406553191364_7373140206372782080_o

52551341_308406439858042_1506583383935811584_o

ภูเก็ตจัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน จัดการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดหวัดภูเก็ต ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เพื่อเป็นการติดตามการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆทั้งในเรื่องการเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นการรับทราบปัญหาและอุปสรรคของโครงการต่างๆที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็น ตาม แผนที่วางไว้ เพื่อให้ท้องถิ่น แต่ละแห่งได้มีการเบิกจ่ายได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เรื่องแหล่งน้ำและสถานที่ประกอบพิธีกรรมตักน้ำ และสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์, การดำเนินโครงการที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้นำนโยบายมาปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพัฒนาดูคลองเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้งและแผนปฏิบัติการ จัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัดสะอาด2562″ เพื่อลดปริมาณของขยะมูลฝอยในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ทางจังหวัดได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานไปตาม แผนที่วางไว้ต่อไป

52590445_308406636524689_3074046245665243136_o

53057871_308406409858045_8979899948686376960_o

 

Comments are closed.