56627471_325338621498157_8638556885965864960_n

ภูเก็ต กองทัพเรือฝึกผสม Guardian sea 2019 ร่วมกับกองทัพสหรัฐฯในพื้นที่

56627471_325338621498157_8638556885965864960_n

56526677_325338678164818_693380980555120640_n

56770411_325338701498149_210524878644707328_n

56403749_325338844831468_7140914232370921472_n

ภูเก็ต กองทัพเรือฝึกผสม Guardian sea 2019 ร่วมกับกองทัพสหรัฐฯในพื้นที่ทัพเรือภาค 3 ฝั่งอันดามัน

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 บนเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช พลเรือตรี กำจร เจริญเกียรติ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกผสม Guardian sea 2019 ซึ่งเป็นการฝึกแบบทวิภาคี ระหว่าง กองทัพเรือไทย กับ กองทัพเรือสหรัฐฯ เป็นการฝึกการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างเรือ และอากาศยานในการปราบเรือดำน้ำ เป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ ระหว่าง กองทัพเรือทั้งสองประเทศ ตั้งแต่การฝึกทักษะของเจ้าหน้าที่ทำงาน ไปจนถึงการปฏิบัติและการวางแผนของฝ่ายอำนวยการในการค้นหา ตรวจจับ และต่อตีเรือดำน้ำ

การฝึกผสม Guadian Sea เริ่มการฝึกครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2555 หลังจากนั้นได้มีการฝึกอย่างต่อเนื่องตลอดทุกปี และได้มีการปรับเปลี่ยนการฝึกเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยจัดตั้งฝ่ายอำนวยการร่วม ระหว่าง กองทัพเรือไทย และ กองทัพเรือสหรัฐ ในการควบคุมการฝึก

สำหรับการฝึกในปีนี้ กำหนดรหัสการฝึกเป็น การฝึกผสม Guadian Sea 2019 ทำการฝึกระหว่างวันที่ 7 – 11 เมษายน 2562 ฝั่งทะเลอันดามัน กองทัพเรือได้มอบหมายให้ กองเรือ ฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ รับผิดชอบการฝึก โดยมี นาวาเอก สมาน ขันธพงษ์ เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ 1 เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสม Guardian sea 2019 ฝ่ายกองทัพเรือไทย และ CAPT. Matthew Jerbi Commodore of Destroyer Squadron 7 เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกร่วมฝ่ายกองทัพเรือสหรัฐ โดยกำลังที่เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้มีดังนี้จากกองทัพเรือไทย มีเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือหลวงตากสิน เรือหลวงล่องลมและ เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ ฮ.ปด.1 (S-70B)ส่วนกำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา มีเรือส่งกำลังบำรุง USNS GUADALUPE T-AO 200 เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ (SSN) ชั้น Los Angeles เข้าร่วมฝึก

สำหรับพื้นที่การฝึกจะฝึกในพื้นที่ทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความลึกน้ำที่เหมาะกับการฝึก ของเรือดำน้ำ โดยเรือดำน้ำสามารถซ่อนพรางจากการตรวจจับ ซึ่งจะทำให้หน่วยค้นหาและปราบเรือดำน้ำ ได้มีโอกาสใช้ความรู้และประสบการณ์ในการฝึกกับเรือดำน้ำจริง โดยการฝึกครั้งนี้จะทำให้กำลังพลของกองทัพเรือมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง เรือกับเรือ และ เรือกับอากาศยาน ในการปราบเรือดำน้ำ ซึ่งโอกาสที่จะฝึกกับเรือดำน้ำจริงนั้นหาได้ยาก จึงจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติการร่วมกับเรือดำน้ำที่จะเข้ามาประจำการในประเทศไทยในวันข้างหน้า นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศให้ดียิ่งขึ้นด้วย

Comments are closed.