38823969_227414871290533_8532370786009219072_n

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดการสัมมนาทิศทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

38823969_227414871290533_8532370786009219072_n

38783160_227414891290531_7590765872843587584_o

38748255_227414851290535_5887535946676568064_o

38512023_227415124623841_4878163897053347840_o

38749840_227415247957162_8925094482362236928_o

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดการสัมมนาทิศทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่อันดามันในยุค 4.0พัฒนาฝีมือแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานสากล.

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมไวท์เฮ้าส์ โรงแรมโบ๊ทลากูน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทิศทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่อันดามันในยุค 4.0 โดยมี นายวิวัฒน์ตังหงส์รองปลัดกระทรวงแรงงาน, นายสนิทศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐเอกชน,หน่วยงานเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน,สมาคมองค์กรวิชาชีพและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเข้าร่วมจำนวนกว่า 300 คน

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งเป็นหนึ่งใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตและเสริมสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีรายได้จากการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศเป็นรายได้จำนวนกว่า364,165 ล้านบาทโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดและตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันประกอบด้วยจังหวัดระนอง,พังงา,ภูเก็ต
,กระบี่และจังหวัดตรังประกอบกับปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตกำลังดำเนินการเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลเรือสำราญและการกีฬามีท่าเทียบเรือจำนวน 38 แห่ง มีท่าเทียบเรือสำราญจำนวน 5 แห่ง มีเรือยอร์ชและเรือครูซมาให้บริการประมาณ 1,500 ลำต่อปี โดยมีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าวตามนโยบายเร่งด่วน

นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย จังหวัดเองได้บูรณาการทำงานร่วมกับ กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มท่องเที่ยวและการบริการด้านสุขภาพกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยในปี 2561 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 3,277 คน และได้บูรณาการร่วมกับบริษัทภูเก็ตโบ๊ทลากูน จำกัด ดำเนินการพัฒนาศักยภาพแรงงานในธุรกิจท่าเทียบเรือสำราญสาขาอาชีพต่างๆได้แก่ ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์เรือ ,ช่างบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือ, ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานประจำท่าเรือ ,ช่างสีเรือ ,ช่างซ่อมไฟเบอร์เรือ และพนักงานประจำท่าเรือ เป้าหมายดำเนินการจำนวน 100 คน เพื่อยกระดับฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

กิจกรรมภายในงานฯ มีการสัมมนาในหัวข้อทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงานในธุรกิจการท่องเที่ยวและการเตรียมความพร้อมในการบริการในอนาคต,การเสวนาในหัวข้อการพัฒนากำลังคนและการเตรียมความพร้อมในธุรกิจการท่องเที่ยวรวมไปถึงได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาจัดบูธแสดงฯภายในงานอาทิ การสาธิตเมนูอาหารชื่อดัง โดยสมาคมพ่อครัวไทยภูเก็ต,การจัดฝึกอบรมสาขาช่างสีเรือ,การสาธิตการฝึกช่างไม้เฟอร์นิเจอร์เรือ ,การฝึกอบรมพนักงานประจำท่าเรือเป็นต้น

 

Comments are closed.