22195930_1889341997950053_5996715298250696650_n

ร่วมวิ่งในกิจกรรม Run 2Gether Phuket Town วิ่งด้วยกัน ณ เมืองภูเก็ต

22195930_1889341997950053_5996715298250696650_n

22141030_1889342037950049_5109336048901348956_n

22154253_1889342067950046_5758296615554998719_n

22141005_1889342247950028_8708403687970461399_n

22195410_1889342114616708_8113468545483370045_n

22154701_1889342354616684_3237966633940702042_n

22089373_1889342211283365_2421074689729353814_n

พ่อเมืองภูเก็ต นำคนพิการและคนไม่พิการ กว่า 1,000 คน ร่วมวิ่งในกิจกรรม Run 2Gether Phuket Town วิ่งด้วยกัน ณ เมืองภูเก็ต ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2560 เวลา 06.00 น.ที่ ถนน หน้า ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต นาย นรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานและร่วมวิ่ง ในกิจกรรม Run 2Gether Phuket Town วิ่งด้วยกัน ณ เมืองภูเก็ต ครั้งที่ 1 โดยมี น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต,นายเรวัฒ อารีรอบ ,นายอุดม ภิญโญ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้พิการ ,ไกด์ รันเนอร์ (ผู้ช่วยเหลือนำทางให้กับนักวิ่ง )ประชาชน , และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า รู้สึกดีใจที่หลายภาคส่วนของจังหวัดภูเก็ต ได้เห็นความสำคัญของกิจกรรม Run 2Gether Phuket Town วิ่งด้วยกัน ณ เมืองภูเก็ต ครั้งที่ 1 โดยช่วยกันผลักดัน สนับสนุนเกื้อกูลกันจนเกิดโครงการนี้ขึ้น คนพิการ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ามีความสำคัญไม่น้อยกว่าประชาชนกลุ่มอื่นๆ ในสังคมไทยถึงแม้ว่าร่างกายจะบกพร่องไปบางส่วนแต่หากทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเหมือนในวันนี้คนพิการก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิและมีศักดิ์ศรีอย่างสมบูรณ์
และกิจกรรมโครงการวิ่งด้วยกันครั้งที่ 1 เพื่อสุขภาพคนพิการในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะคนพิการในจังหวัดภูเก็ตจะได้ออกมามีบทบาทในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น

น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า ขอขอบคุณสมาคมคนพิการจังหวัดภูเก็ตที่ใช้ย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นสถานที่จัดกิจกรรม ซึ่งเป็นการสาน สัมพันธไมตรีของคนทุกกลุ่มให้มีกิจกรรมร่วมกันได้อย่างมีความสุขจนเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้เทศบาลนครภูเก็ตได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้พิการ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าให้เป็นอารยสถาปัตย์ เพื่อรองรับคนทุกกลุ่มในสังคม

ด้าน นายอุดม ภิญโญ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า รูปแบบของกิจกรรมจะเป็นการวิ่งคู่ระหว่างคนพิการและคนไม่พิการ โดยทั้งคู่จะต้องออกจากจุดเริ่มต้นด้วยการเดินหรือวิ่งพร้อมกัน จนกระทั่งเข้าสู่เส้นชัย ระยะทาง 3.3 กิโลเมตร เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้มาออกกำลังกาย ประชาสัมพันธ์ทางเท้าอารยสถาปัตย์ ที่เทศบาลนครภูเก็ตได้ทำขึ้นเพื่อคนทุกกลุ่มในสังคม

นอกจากนั้น ยังเป็นการสานสายใยสัมพันธ์ระหว่างผู้พิการและประชาชน ให้ได้มีการสื่อสารที่เข้าใจ และถูกต้องมากขึ้น พร้อมส่งเสริมการสื่อสารภาษามือระหว่างคนพิการกับคนปกติให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเข้าใจ

22089441_1889342091283377_8170801906861297849_n

 

Comments are closed.