DSC_6640

วันเก็บขยะชายหาดสากล มหกรรมดำน้ำเก็บขยะทางทะเล GO ECO PHUKET 2018 ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อ,

DSC_6640

DSC_6615

DSC_6614

DSC_6619

DSC_6627

DSC_6639

1163450

โครงการ “วันเก็บขยะชายหาดสากล มหกรรมดำน้ำเก็บขยะทางทะเล GO ECO PHUKET 2018 ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ลานเพลิน ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานแถลงโครงการ “วันเก็บขยะชายหาดสากล มหกรรมดำน้ำเก็บขยะทางทะเล GO ECO PHUKET 2018 ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยมี สจ.นวลจันทร์ คุ้มบ้าน-สามารถ ประธาน Go Eco Phuket , พ.ต.ต.วรเดช ชูเกื้อ สวป.สภ.ฉลอง, นายนเรศ ชูผึ้ง ผอ.ส่วนทะเล สบทช.9 และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วม      

ขยะทะเล จัดเป็นหนึ่งในปัญหาที่ขาดการแก้ไขอย่างถูกต้อง และจากสถานการณ์ที่ประเทศไทยถูกระบุว่ามีขยะทะเลมากเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยมีการปล่อยขยะลงสู่ท้องทะเลมากกว่า 1 ล้านตันต่อปี ส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกที่ยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาแน่ชัดได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก จัดทำแผนดำเนินการแก้ปัญหาในระยะ 5-10 ปี ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) เพื่อการจัดการขยะทะเลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาขยะทะเลที่นับวันจะส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นทั้งต่อระบบนิเวศ สิ่งมีชีวิตในทะเล และคุณภาพชีวิตของผู้คน จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะทะเล ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อปรับปรุงรูปแบบ กลไก วิธีการจัดการขยะทะเลอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ และเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับติดตามการจัดการขยะทะเล โดยเน้นดำเนินการจัดการขยะทะเลอย่างเป็นระบบในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งประสบปัญหาขยะทะเลและในระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญ

ในปีพ.ศ. 2561 นี้ มีข่าวเชิงลบเรื่องการทำร้ายและทำลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม อีกทั้งยังมีข่าวจากเหตุการณ์เรือนักท่องเที่ยวจีนล่มที่ภูเก็ต ส่งผลให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางทะเลขึ้น การจัดงานในครั้งนี้ทางชมรม Go Eco Phuket และ สบทช.9  ตั้งใจจะฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดจีนได้เห็นถึง ความใส่ใจและมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขาด้วย หากพวกเขากลับมาเที่ยวภูเก็ตอีกครั้งภายใต้สโลแกนที่ว่า “ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

มหกรรมดำน้ำเก็บขยะทางทะเลจัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2561 ณ. ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ภายใต้โครงการ “วันเก็บขยะชายหาดสากล มหกรรมดำน้ำเก็บขยะทางทะเล GO ECO PHUKET 2018 ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยความร่วมมือจาก Go Eco Phuket,  สบทช.9  ภาครัฐ,  ภาคเอกชน และภาคประชาชน กิจกรรมดำน้ำที่ เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย เกาะเฮ มีเรือเข้าร่วมกิจกรรม  Happy Star, SEA FUN DIVERS, เนปจูน, SIMILAN QUEEN, โชคสมบูรณ์ ทัวร์ พร้อมด้วยเรือของ สบทช.9, ตำรวจน้ำ, ทัพเรือภาคที่3, ตำรวจท่องเที่ยว มีนักดำน้ำเข้าร่วมประมาณ 200 คน  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมเก็บขยะชายหาดเกาะเฮ ประมาณ 300 คน  รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน

กิจกรรมมหกรรมดำน้ำเก็บขยะทางทะเล ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ได้ดำเนินกิจกรรมมาโดยตลอด ต้องขอขอบพระคุณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  จังหวัดภูเก็ตโดยนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้

DSC_6660

Comments are closed.