IMG_7657

วางศิลาฤกษ์ซุ้มประตูและกำแพงวัดพระนางสร้าง

IMG_7657

IMG_7628

IMG_7634

IMG_7624

IMG_7619

IMG_7622

IMG_7639

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน วางศิลาฤกษ์ซุ้มประตูและกำแพงวัดพระนางสร้าง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ที่วัดพระนางสร้าง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ซุ้มประตูและกำแพงวัดพระนางสร้าง โดยมี พระราชสิริมุนี  เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต ประธานฝ่ายสงฆ์ มีการประกอบพิธีพราหมณ์และพิธีทางศาสนา โดยกิจกรรมได้รับความสนใจจากหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐเอกชนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

วัดพระนางสร้างตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นโบราณสถานแห่งชาติของจังหวัดภูเก็ต วัดพระนางสร้างได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน โดยประกาศในราชราชกิจจานุเบกษา เล่ม 101 ตอนที่ 207 ฉบับพิเศษ วันที่ 1 มีนาคม 2527 และแก้ไขขอบเขตที่ดินโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 7ง วันที่ 22 มกราคม 2542

วัดพระนางสร้างเป็นวัดสำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในเมืองภูเก็ต วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2301 และยังเป็นวัดที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งศึกถลาง พ.ศ.2328    โดยท้าวเทพกระษัตรี”ท่านผู้หญิงจัน” ท้าวศรีสุนทร เป็นน้องมีชื่อเดิมว่า “คุณมุก” ทั้งสองเป็นบุตรีของจอมรั้งเจ้าเมืองถลาง เป็น 2 วีรสตรีไทยที่ป้องกันเมืองถลางให้พ้นจากข้าศึกได้ในสงครามเก้าทัพ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยได้ใช้วัดพระนางสร้างเป็นสถานที่ ตั้งค่ายระดมพลเข้าต่อสู้กับพม่า ในสมัยสงครามเก้าทัพ จนสามารถขับไล่พม่าออกไป รักษาเมืองถลางไว้ได้

นอกจากนี้ภายในอุโบสถเก่าแก่ยังคงเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปดีบุกที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก 3 องค์ เรียกว่า “พระในพุง” หรือ “พระสามกษัตริย์” ซึ่งอยู่ในพระอุทรของพระพุทธรูปหล่อองค์ใหญ่ 3 องค์อีกชั้นหนึ่ง และในบริเวณใกล้ ๆ ทางเข้าอุโบสถเราจะพบสรีระหลวงพ่อเซี่ยม (หลวงพ่อใบ) อยู่ในตู้กระจกซึ่งศพของท่านไม่เน่าไม่เปื่อย นับเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง

ตำนานนางเลือดขาว วัดพระนางสร้างมีความผูกพันอยู่กับตำนานนางเลือดขาวแห่งเมืองนครศรีธรรมราช ที่เล่าสืบต่อกันมาว่า นางเลือดขาวผู้เป็นภรรยาของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชนั้น ได้ถูกเสนาบดีกลั่นแกล้งใส่ร้าย โดยกล่าวหาว่านางได้เป็นชู้กับมหาดเล็ก ซึ่งทำให้ต้องโทษถึงประหารชีวิต พระนางจึงได้ขอต่อรองผ่อนผันให้ตนได้มีโอกาสไปกราบนมัสการพระบรมธาตุที่ศรีลังกาเสียก่อน แล้วจากนั้นจึงค่อยกลับมารับโทษทัณฑ์นั้น ในระหว่างทางขากลับ พระนางได้แวะไปที่ถลาง เกาะภูเก็ต และได้สร้างวัดขึ้นก่อน แล้วค่อยเดินทางกลับไปรับโทษประหารชีวิต ซึ่งได้เกิดความมหัศจรรย์ กล่าวคือ พระโลหิตที่ไหลออกมาแทนที่จะเป็นสีแดง กลับกลายเป็นสีขาวไหลเป็นทาง สร้างความประหลาดใจอย่างมาก พระนางจึงได้รับการขนานนามว่า “พระนางเลือดขาว” และวัดที่พระนางเลือดขาวได้สร้างนั้น ต่อมาก็ได้เรียกกันว่า “วัดพระนางสร้าง” กันจนมาถึงปัจจุบันนี้เอง

สำหรับการก่อสร้างซุ้มและกำแพงวัดพระนางสร้าง ได้ดำเนินการขออนุญาตจากกรมศิลปากร ทั้งนี้รูปแบบสถาปัตยกรรมในการก่อสร้างซุ้มและกำแพงกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบให้เพื่อให้มีความถูกต้องเหมาะสม ในส่วนของงบประมาณการก่อสร้างวัดพระนางสร้างเป็นผู้รับผิดชอบโดยกำหนดนำเงินรายได้จากการเก็บค่าเช่าพื้นที่ ในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเทพกระษัตรีซึ่งทำสัญญาเช่าระยะเวลา 30 ปีเป็นเงิน 3 ล้าน 4 แสนบาทมาใช้ในการดำเนินการโดยหากงบประมาณไม่เพียงพอก็จะขอรับการสนับสนุนจากพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ต่อไป

 

Comments are closed.