วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน

odc28d8d6d722418008b03072a1977ded_4620693218543371162_180807_0018

odc28d8d6d722418008b03072a1977ded_4620693218543371162_180807_0014

odc28d8d6d722418008b03072a1977ded_4620693218543371162_180807_0008

odc28d8d6d722418008b03072a1977ded_4620693218543371162_180807_0007

เริ่มแล้ววิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2561

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ฯ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2561 ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน

นายเกียรติศักดิ์  ชูทอง ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ได้มอบให้นายพิพัฒน์ ประทีป ณ ถลาง ผู้จัดการงานวิศวกรรม (ธุรกิจ – ภูมิภาค) กล่าวรายงาน ต่อประธานฯ ว่า การที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต ได้จัดโครงการนี้ขึ้นปีนี้ เป็นปีที่ 19 เพื่อเป็นการกระจายโอกาสแก่ยุวชนของชาติ ให้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน แสดงออกถึงความสามารถ ด้านกีฬาวอลเลย์บอลและเป็นการส่งเสริมยุวชนให้มาสนใจเล่นกีฬา มีโอกาสฝึกฝนตนเองสู่การเป็นนักกีฬา ในระดับจังหวัดและระดับชาติในอนาคต รวมทั้งให้ยุวชนที่เข้าร่วมโครงการฯใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด การแข่งขันครั้งนี้ มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน รวม 10 ทีม

ประเภททีมชาย 4 ทีม

1.โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา

2.โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

  1. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
  2. โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์

ประเภททีมหญิง 6 ทีม

1.โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์

2.โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

3.โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง

4.โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี

5.โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท)

6.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับจังหวัดภูเก็ต เพื่อหาทีมชนะเลิศประเภททีมชายและประเภททีมหญิง เข้าไปทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 12-16  พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

S__32784401

Comments are closed.