วิทยุการบินฯ ร่วมกับ กองทัพอากาศ โดยกองบิน 21 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

 วิทยุการบินฯ และ กองทัพอากาศ โดยกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วม และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ หอบังคับการบินอุบลราชธานี

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ทำให้ประชาชนทั่วไป รวมทั้งครอบครัวพนักงานวิทยุการบินฯ ที่ได้รับผลกระทบ วิทยุการบินฯ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ กองทัพอากาศ โดยกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนองกินเพล บ้านกุดชุม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งให้กำลังใจประชาชนโดยรอบที่ประสบอุทกภัยอยู่ ณ ขณะนี้

            นอกจากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ของวิทยุการบินฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่เที่ยวบินปกติและเที่ยวบินพิเศษที่เดินทางมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ หอบังคับการบินอุบลราชธานี  ท่าอากาศยานอุบลราชธานี พร้อมให้นโยบายแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้เตรียมพร้อม    เฝ้าระวัง และตรวจสอบการทำงานของระบบอุปกรณ์ ภายในเขตสนามบินให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ     ซึ่งในเบื้องต้นระบบอุปกรณ์ดังกล่าว ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามวิทยุการบินฯ จะยังคงเฝ้าระวัง และเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

Comments are closed.