21949776_1887546511462935_635182949873653618_o

สมาคมชาวเมืองลุงภูเก็ต จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

21949776_1887546511462935_635182949873653618_o

21950154_1887546508129602_346837764850809603_o

สมาคมชาวเมืองลุงภูเก็ต จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลประจำปี 2560 ณ ซีเอส โบว์ ห้างบิ๊กซีภูเก็ต

เมื่อวันที่ 24 ก.ย.2560 นาย สนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมาคมชาวเมืองลุงภูเก็ต ซึ่งสมาคมชาวเมืองลุงภูเก็ตจัดขึ้น โดยมี นางศึกษาวดี จันทร์ชู นายกสมาคมชาวเมืองลุงภูเก็ต รวมทั้งคณะกรรมการสมาคมให้การต้อนรับ ณ ซีเอส โบว์ ห้างบิ๊กซีภูเก็ต

นางศึกษาวดี จันทร์ชู กล่าวถึงการจัดแข่งขันโบว์ลิ่งในครั้งนี้ ว่า ทางสมาคมชาวเมืองลุงภูเก็ต จัดให้มีการแข่งขันขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนของสมาคม ร่วมทั้งเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันไปจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งเพื่อหารายได้มอบเป็นทุนให้แก่นักเรียนนักศึกษาด้วย ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน

Comments are closed.