425036

เข้ารับมอบเสื้อพระราชทานในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”

425036

S__101990423

S__101990428

S__101990426

S__101990430

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำข้าราชการประชาชนและทุกภาคส่วน เข้ารับมอบเสื้อพระราชทานในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” และเตรียมพร้อมซ้อมปั่นเสมือนจริง

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดพิธีรับมอบเสื้อพระราชทานในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,รองผู้ว่าราชการจังหวัด ,หัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานต่างๆ และประชาชน ที่สมัครในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก เข้าร่วมจำนวนมาก

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 และกำหนดให้จังหวัดต่าง ๆ จัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 พร้อมกันทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค นั้น จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดจัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต,วันที่  2 ธันวาคม 2561 ไปรับได้ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.และ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 รับได้ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ จังหวัดภูเก็ต จึงขอให้ข้าราชการทุกภาคส่วน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เข้ารับมอบเสื้อยืดพระราชทาน โดยข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมพิธี แต่งกายชุดปกติขาว ประชาชน แต่งกายชุดสุภาพ ไม่สวมใส่กางเกงยีนส์ ไม่สวมรองเท้าแตะ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนที่ลงทะเบียน ได้มารับมอบเสื้อพระราชทานด้วยตนเอง พร้อมนำบัตรประชาชนมาในวันและเวลาดังกล่าวด้วยและในวันพรุ่งนี้ (2 ธ.ค.61) จะมีการซ้อมใหญ่เสมือนจริง ในการปั่นจักรยานตามเส้นทางตามที่จังหวัดได้กำหนดไว้ ก่อนที่จะปั่นจริงพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 9 ธันวาคม 2561

S__101990424

 

Comments are closed.