49898918_290736041625082_7810125628065185792_n

เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต 23 ชุมชน ติดตามความคืบหน้า

49898918_290736041625082_7810125628065185792_n

49432731_290736188291734_8216713706482958336_n

49344938_290736224958397_3037201336140562432_n

49211361_290735954958424_2263568457867984896_n

49783433_290736201625066_7053003394352414720_n

เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต 23 ชุมชน ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของแต่ละพื้นที่

เมื่อวันที่ 10 มกราคม  2562  ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต 23 ชุมชน เดินทางมาเพื่อขอเข้าพบนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามความคืบหน้าที่ทางเครือข่ายได้มีการยื่นหนังสือให้แก่ทางจังหวัดภูเก็ตโดยมีเครือข่าย 23 ชุมชนประมาณ 200 คน เดินทางมาในครั้งนี้

สำหรับประเด็นที่ติดตามทวงถามความคืบหน้าการดำเนินการได้แก่ กรณีการแก้ไขปัญหาชุมชนสระต้นโพธิ์ ในกรณีที่ทางจังหวัดภูเก็ตได้จัดหาพื้นที่รองรับชุมชนในบริเวณพื้นที่ 50 ไร่ (บางส่วน) ที่ทางจังหวัดได้มีการทำหนังสือเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้พื้นที่ ถึงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและทางกรมทรัพย์ฯ ได้มีหนังสือตอบกลับมาแล้ว ทางจังหวัดมีการดำเนินการคืบหน้าอย่างไร และกรณีชุมชนหลังเวทีกลางสะพานหิน ได้ติดตามความคืบหน้าการไกล่เกลี่ยของจังหวัดกับหน่วยงานที่มีเรื่องพิพาท รวมถึงกรณีชุมชนที่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลนของชุมชนในเครือข่ายได้มีกรณีพิพาทกับเจ้าหน้าที่และการขอให้มีการคงไว้ซึ่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาชุมชนในเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ตที่มีผู้ว่าฯ เป็นประธาน โดยให้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเป็นระยะ

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มาติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต 23 ชุมชนแล้วทางจังหวัดได้มีการมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มีการดำเนินการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของประชาชน โดยจะได้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ เดือนต่อไป

หลังจากนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงให้ตัวแทนและประชาชนที่เดินทางมา ได้รับฟังถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของทางจังหวัด ทางกลุ่มประชาชนเครือข่ายฯพอใจจึงได้มีการเดินทางกลับ

49638382_290736781625008_1934412025547456512_n

50074624_290736381625048_1831663836457861120_n

49896296_290736394958380_5277701679280553984_n

 

Comments are closed.