47421272_274539739911379_1426894792654061568_n

เตรียมความพร้อมจัดงานประจำปีของดีภูเก็ต 2562

47421272_274539739911379_1426894792654061568_n

47274496_274539869911366_5633487922448564224_n

47301800_274539773244709_9029169245115645952_n

47317968_274539793244707_6428607186368200704_n

จังหวัดภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประจำปีของดีภูเก็ต 2562

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา13.30 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุม การเตรียมการจัดงานประจำปีของดีภูเก็ต ปี 62 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และคณะทำงานทุกฝ่าย เข้าร่วม เพื่อหารือและนำเสนอรูปแบบรายละเอียดภายในงานให้ที่ประชุมรับทราบ

การจัดงาน ประจำปีของดีภูเก็ต ปี 2562 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 6 ธันวาคม 2562 รวม 11 วัน 11 คืน รูปแบบของงาน ในปีนี้จะยกระดับให้มีความทันสมัย สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมการแต่งกายวัฒนธรรมการกิน วิถีชีวิตของคนภูเก็ต และการก้าวสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ Phuket Smart City ผ่านการแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการให้ผู้ชมได้สัมผัสและเรียนรู้ได้จริง และเป็นรูปแบบการจัดงาน ที่เกิดจากความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในรูปแบบของประชารัฐอย่างแท้จริง

การแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของหน่วยงานราชการต่างๆที่ในพื้นที่ ที่ ทำงานเพื่อให้บริการประชาชน การพัฒนาเมืองภูเก็ตก้าวสู่ความทันสมัย Phuket Smart City ภูเก็ตเมืองน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามองสะท้อน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมของจังหวัดภูเก็ตจะมีการนำเสนอวิวัฒนาการความเป็นอยู่ของชาวภูเก็ต การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการขยะการท่องเที่ยว นวัตวิถี ท่องเที่ยวชุมชน หมู่บ้าน OTOP Village มีการแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปโอทอป อาหารพื้นเมืองที่สะท้อนวัฒนธรรมภูเก็ต ทั้งภาคการเกษตรภาคปศุสัตว์ ภาคการประมง โดยเฉพาะมีการออกบูธ ของร้านอาหาร มิชลิน Street Food การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยอุตสาหกรรมบริการธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมบริการนำเที่ยวสายการบินพาณิชย์ต่างๆ รวมทั้งมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้ำ

นอกจากนี้ยังมีการแสดงบนเวทีของนักเรียนนักศึกษา การประกวดธิดาบาบ๋า ย่าหยา ภูเก็ต การเดินแบบแฟชั่นชุดพื้นเมือง การประกวดวงดนตรีสากล การแสดงของศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียง และการจัดงานเคาท์ดาวน์ 2019 ทั้งนี้จะมีการแถลงข่าว การจัดงานประจำปีของดีภูเก็ต ปี 62 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณห้องประชุมคอซิมบี้ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ผ่านสื่อมวลชนในพื้นที่ภูเก็ต

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวตอนท้ายด้วยว่าการจัดงาน ประจำปีของดีภูเก็ตเพื่อให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนและเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานราชการให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จึง ขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยเพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากจึงต้องสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัย เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดภูเก็ตและประเทศ

47296406_274539816578038_1532987137769603072_n

Comments are closed.