20180810-121309

โรงเรียนวิทยาสาธิต จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

20180810-121309

20180810-124710

20180810-124825

DSC00608

20180810-125028

โรงเรียนวิทยาสาธิต จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่โรงเรียนวิทยาสาธิต คุณครูณัชตา สังข์ทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วม

คุณครูณัชตา สังข์ทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กล่าว่า จากคำกล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ผู้ซึ่งคนไทยเรายกย่องว่าเป็น “แม่ของแผ่นดิน” ทรงมีพระชนมายุครบ 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้

กิจกรรมวันนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแม่กับลูกและของสถาบันครอบครัว ให้รับความรักความอบอุ่นจากคุณแม่เป็นพิเศษกว่าทุกๆวัน สถาบันครอบครัวและความรักจากแม่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกของลูก ถ้าลูกๆได้รับความรักความอบอุ่นอย่างเพียงพอ ลูกๆก็จะไม่โหยหาความรักความอบอุ่นจากที่อื่นหรือเดินทางที่ไม่ถูกต้องอย่างแน่นอน

สำหรับดิฉันก็มีความภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของลูกจนถึงวันสุดท้ายของแม่และตอนนี้ก็ได้ทำหน้าที่ทั้งพ่อและแม่ของลูกทั้งสองคน บางครั้งก็เหนื่อยล้าบ้างแต่ในความเหนื่อยล้าก็จะยังมีความสุขความภูมิใจที่ได้ดูแลลูกให้เป็นคนดีและประสบความสำเร็จ ทั้งด้านการเรียนและหน้าที่การงาน เป็นแม่ที่โชคดีคนหนึ่งมีลูกทั้งสองคนเป็นคนดีตั้งใจเรียนไม่เคยออกนอกลู่นอกทาง ก็ต้องขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารที่ได้ให้โอกาสให้ลูกทั้งสองได้เรียนที่โรงเรียนวิทยาสาธิตจนจบ ทำให้ลูกมีพื้นฐานการเรียนที่ดีและเป็นคนดีของสังคม

ขออวยพรให้คุณแม่และลูกๆทุกคนมีความสุขมีความรักอันยิ่งใหญ่ต่อกันตลอดไปเพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป

20180810-125506

20180810-125111

20180810-125201

20180810-122307

DSC00622

Comments are closed.