โรงแรมกะตะธานี มอบรถทำความสะอาดชายหาด มูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาท

29651

29635

29627

29648

29702

29659

โรงแรมกะตะธานี มอบรถทำความสะอาดชายหาด มูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาท ให้มูลนิธิรักท้องถิ่นดูแลหาดกะตะน้อยเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 มูลนิธิรักท้องถิ่น ร่วมกับโรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท และชุมชนกะตะน้อยจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายในงานได้รับเกียรติจากนางสาวเขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยมีนายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิรักท้องถิ่น, คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว นักเรียนและชุมชนกะตะน้อย เข้าร่วมงาน

นายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิรักท้องถิ่น กล่าวว่า มูลนิธิรักท้องถิ่นได้จัดงานวันสิ่งแวดล้อมขึ้นเป็นปีที่ 12 เพื่อสืบสานความสำเร็จและสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในชุมชนกะตะน้อย โดยโรงแรมและมูลนิธิได้สร้างทีมงานและบุคคลากรทำหน้าที่บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งสร้างอาชีพให้คนท้องถิ่นไม่ต้องละทิ้งบ้านเกิด  การกระจายรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน และมูลนิธิได้ร่วมกับผู้ประกอบการในชุมชนช่วยกันดูแล ป่าไม้ ภูเขา แหล่งน้ำ และเราทุกคนพร้อมต่อต้านและป้องกันการทำลายสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ภายในงาน โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท ได้มอบรถเก็บขยะชายหาดจำนวน 2 คัน มูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิรักท้องถิ่นเพื่อใช้ทำความสะอาดหาดกะตะน้อย โดยในทุกๆวันนอกจากแขกที่พักในโรงแรม ยังมีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนที่หาดกะตะน้อยโดยอาศัยทางลงทางด้านทิศใต้และทิศเหนือประมาณ 2500 – 3500 คนต่อวัน ในหน้ากรีนซีซั่นทะเลจะพัดขยะขึ้นมาในทุกหาดของจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก จากสถิติพบว่าที่หาดกะตะน้อยจำนวนขยะที่ถูกพัดขึ้นมาและต้องเก็บด้วยแรงคนมีสูงถึง 350 กิโลกรัมต่อวัน ก่อให้เกิดความไม่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักผ่อนที่หาดอันสวยงามของภูเก็ต ทางโรงแรมจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลความสะอาดชายหาด

สำหรับกิจกรรมของมูลนิธิรักท้องถิ่นที่ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง 12 ปี ประกอบด้วย

1) การสร้างรายได้ในชุมชน

2) การจัดการขยะและลดการใช้พลาสติก

3) การดูแลแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำเสีย

4) การดูแลพื้นที่สีเขียวของชุมชน ดูแลป่าไม้และภูเขาไม่ให้ถูกทำลาย

5) การดูแลความปลอดภัยชายหาดและชุมชน

6) ให้ความรู้และปลูกฝังให้เยาวชนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเหล่านี้ส่งผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมให้กับชุมชน

29662

Comments are closed.