242083

ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.)ดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ...

ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.)ดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561  เวลา 23.00 น.  นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ (Phuket...
DSC_2503

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประชุมหารือจังหวัดภูเก็ต...

  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประชุมหารือจังหวัดภูเก็ต  โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561  ที่ห้องประชุมพระยาเสถียรฐาปนกิจ แขวงทางหลวงภูเก็ต นายถาวรวัฒน์  คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภู...
IMG_6954

กลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลรัษฎา,เครือข่ายชมรมเครือข่ายวิทยุอันดา และกลุ่มป...

กลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลรัษฎา,เครือข่ายชมรมเครือข่ายวิทยุอันดา และกลุ่มประมงพื้นบ้านจังหวัดภูเก็ต ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตเพื่อขอให้ช่วยแก้ปัญหาขยะในคลองท่าจีน เมื่อวันที่  29 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น ที่ศ...
40269347_242531516445535_1360499245412515840_o

จังหวัดภูเก็ตเปิดโครงการป่าในเมือง”สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของ...

จังหวัดภูเก็ตเปิดโครงการป่าในเมือง”สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย” ณ สวนป่าบางขนุนจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโคร...
20180810-121309

โรงเรียนวิทยาสาธิต จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ...

โรงเรียนวิทยาสาธิต จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่โรงเรียนวิทยาสาธิต คุณครูณัชตา สังข์ทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ...
S__74063889

ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต เตรียมพร้อมก้าวสู่การเปลี่ยนถ่ายระบบเทคโนโลยี...

ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต เตรียมพร้อมก้าวสู่การเปลี่ยนถ่ายระบบเทคโนโลยี TMCS (Thailand Modernization CNS/ATM Systems : TMCS)  เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 นายสุทธิพงษ์ คงพูล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่ง...
11-17 เม.ย. 61_๑๘๐๔๑๘_0001

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตขอให้ ผู้ประกอบการขนส่งนำรถบัสโดยสารไม่ประจำ...

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตขอให้ ผู้ประกอบการขนส่ง,ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและเจ้าของรถนำรถบัสโดยสารไม่ประจำทาง นำรถเข้าตรวจสภาพรถ ตามประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดภูเก็ตภายในเดือนสิงหาคม 2561 นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวั...
38760922_227411641290856_1418752586927833088_o

สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) โครงการเสร...

สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร กับคณะกรรมการฯระดับชุมชน มีเกษตรกรร่วมโครงการรวม 4,200 ราย งบประมาณกว่า 12 ล้านบาท เมื่อ...
38823969_227414871290533_8532370786009219072_n

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดการสัมมนาทิศทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานใน...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดการสัมมนาทิศทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่อันดามันในยุค 4.0พัฒนาฝีมือแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานสากล. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมไ...
DSC_6249

สบทช.9 ร่วมกับชมรม Go Eco Phuket เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต “วัน...

สบทช.9 ร่วมกับชมรม Go Eco Phuket  เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต “วันเก็บขยะชายหาดสากล “ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนเรศ ชูผึ้ง ผู้อำนวยการ สอท. นายอิทธิพัทธ์ ชัตท์  เลขา Go Eco Phu...