160206

ทอดกฐินสามัคคี สำนักสงฆ์ยวนผึ้ง “นุ่งผ้าไทย ใส่เสื้อเหลือง ชวนกันไปวัด...

  ทอดกฐินสามัคคี สำนักสงฆ์ยวนผึ้ง “นุ่งผ้าไทย ใส่เสื้อเหลือง ชวนกันไปวัด” เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆราวาสทอดกฐินสามัคคี และถวายโฉนดที่...
DSC_0085

ชมรม Go Eco Phuket และ United Heritage Co., Ltd เข้าพบผู้ว่าราชการจังห...

  นางนวลจันทร์ สามรถคุ้มบ้าน ประธานชมรม Go Eco Phuket และ Mr. Rusland Bayramov, Mr. Egor Chernov  นักธุรกิจ United Heritage Co., Ltd  พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ เนื่องในโอกาสมาดำรงต...
DSC_0005

ประวัติศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง(หล่อโรง)...

ประวัติศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง(หล่อโรง) ต้นกำเนิดของศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง(หล่อโรง)เริ่มต้นจาก บิดาของอาจารย์จิ้นเบ๋ง ได้ออกเงินซื้อที่ดินให้จำนวนห้าห้องพร้อมสร้างอาคารให้ด้วยสองหลัง และเริ่มต้นลงเสาเอกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 25...