DSC_0005

ประวัติศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง(หล่อโรง)...

ประวัติศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง(หล่อโรง) ต้นกำเนิดของศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง(หล่อโรง)เริ่มต้นจาก บิดาของอาจารย์จิ้นเบ๋ง ได้ออกเงินซื้อที่ดินให้จำนวนห้าห้องพร้อมสร้างอาคารให้ด้วยสองหลัง และเริ่มต้นลงเสาเอกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 25...