DSC_0085

ชมรม Go Eco Phuket และ United Heritage Co., Ltd เข้าพบผู้ว่าราชการจังห...

  นางนวลจันทร์ สามรถคุ้มบ้าน ประธานชมรม Go Eco Phuket และ Mr. Rusland Bayramov, Mr. Egor Chernov  นักธุรกิจ United Heritage Co., Ltd  พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ เนื่องในโอกาสมาดำรงต...