49250791_290764411622245_3671195047979646976_n

เสวนาโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก...

จังหวัดภูเก็ตจัดเสวนาโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ครั้งที่ 2 (ระดับจังหวัด) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562  ที่ห้องจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รอ...
49813522_290766181622068_3391812794083966976_n

ร่วมอัญเชิญครุฑพ่าห์ ขึ้นประดิษฐานหน้าอาคารห้างเซ็นทรัลป่าตอง...

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ผู้บริหารห้างเซ็นทรัล ร่วมอัญเชิญครุฑพ่าห์ ขึ้นประดิษฐานหน้าอาคารห้างเซ็นทรัลป่าตอง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ห้างเซ็นทรัลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ได้จัดให้มีพิธียกครุฑพ่าห์ ขึ้นประดิษฐานหน้าอาค...
49898918_290736041625082_7810125628065185792_n

เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต 23 ชุมชน ติดตามความคืบหน้า...

เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต 23 ชุมชน ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของแต่ละพื้นที่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม  2562  ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต 23 ชุมชน เดินทางมาเพื่อขอเข้าพบนายภัคพงศ์ ท...
49515759_290763141622372_2077555494452461568_n

การจัดงานประจำปีวัดไชยธาราราม...

คณะกรรมการจัดงานประจำปีวัดไชยธารารามหรือวัดฉลอง แถลงข่าวการจัดงานประจำปี2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่เทศบาลตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ในฐานะกรรมการจัดงานประจำปีวัดฉลองปร...