52664525_309903933041626_1405286133583052800_n

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบชุดแข่งขันกีฬาจำนวน 50 ชุดซึ่งได้รับการสน...

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบชุดแข่งขันกีฬาจำนวน 50 ชุดซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท แทร๊กซ์ อินเตอร์ เทรด จำกัดให้แก่ ทัพนักกีฬาโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลเพื่อใช้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 20 ร...
52999986_309934343038585_1195636947230392320_n

เทศกาลอาหารอร่อยนครภูเก็ต ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2562 ตอ...

ภูเก็ตแถลงข่าว Phuket Food Festival 2019 เทศกาลอาหารอร่อยนครภูเก็ต ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2562 ตอกย้ำ ความเป็น Phuket city of Gastronomy เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมลานมังกร น...
52657077_309876619711024_3075821720720900096_n

จังหวัดภูเก็ตมอบเกียรติบัตรแก่ เทศบาลเมืองกะทู้...

จังหวัดภูเก็ตมอบเกียรติบัตรแก่ เทศบาลเมืองกะทู้ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นในระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2018 เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์...
52591444_309567569741929_2778805443504373760_o

จัดประชุมอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าวจังหวัดภูเก็ต...

สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าวจังหวัดภูเก็ต เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนายจ้างและแรงงานต่างด้าว ลดความขัดแย้งทางสังคมกฎหมายและลดปัญหาการถูกกีดกันการทางกา...
53429910_309569179741768_452484210611978240_o

จังหวัดภูเก็ต แถลงข่าวพร้อมจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจ...

จังหวัดภูเก็ต แถลงข่าวพร้อมจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-15 มีนาคม 2562 เพื่อเทิดทูนท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรและวีรชนผู้กล้าเมืองถลางให้เป็นที่ประจักษ์ เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ย...
52901711_309415136423839_5788179377296506880_n

จังหวัดภูเก็ต และภาคีเครือข่ายในจังหวัดภูเก็ต จัดงาน “ถนนเด็กเดิน เพลิ...

กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดภูเก็ต และภาคีเครือข่ายในจังหวัดภูเก็ต จัดงาน “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ @ภูเก็ต” เพื่อเปิดพื้นที่ให้แก่เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค...
52577835_308667116498641_4503733780673986560_n

กรมประชาสัมพันธ์ สร้างและพัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนประชารัฐ พื้นที่ 7...

กรมประชาสัมพันธ์ สร้างและพัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนประชารัฐ พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างและพัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนประชารัฐ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์...
52465969_308406176524735_551409389181861888_o

ภูเก็ตจัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

ภูเก็ตจัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน จัดการประชุมผู้บริหารองค์กร...
52929831_308404866524866_5341591559781482496_o

ผู้ว่าพบผู้นำอิสลามเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการและผู้นำศาส...

ภูเก็ตจัดโครงการภูเก็ตเมืองแห่งความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในกิจกรรมผู้ว่าพบผู้นำอิสลามเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการและผู้นำศาสนาอิสลาม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2562  ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต นายภ...
52602204_308403916524961_2617213054248550400_o

นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ได้รับการคัดเลือกประธานหอการค้าจังหวัด...

นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ได้รับการคัดเลือกประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตคนใหม่ เมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์  2562  ที่ประชุมชั้น 3 โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต หอการค้าจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินง...