52075901_304308193601200_6856347965833871360_o

พิจารณาผลงานที่สามารถสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562...

จังหวัดภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อม 11 หน่วยงาน พิจารณาผลงานที่สามารถสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2562  เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าร...
51811948_304351356930217_8027378478489796608_o

ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร...

จังหวัดภูเก็ต ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-16 มีนาคม 2562 เพื่อเทิดทูนท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรและวีรชนผู้กล้าเมืองถลางให้เป็นที่ประจักษ์เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเท...
51926022_304344876930865_6169925863090421760_o

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลระดับ...

จังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลระดับภูมิภาค เข้มการพิจารณาอนุมัติการโฆษณาหรือประกาศ ทางสื่อออนไลน์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2562  เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุมสำนักงานสาธารณ...
450450

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ภาคเอกชน แถลงข่าวเตรียมจัด ไทยไฟท์ภูเก็ต เพื่อส่...

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ภาคเอกชน แถลงข่าวเตรียมจัด ไทยไฟท์ภูเก็ต เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตผ่านกิจกรรมกีฬามวยไทยระดับสากล เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2562  ที่ ซาน่าบีชคลับ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหว...
51956053_304338593598160_7769670854362791936_o

จังหวัดภูเก็ต ประชุมเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังห...

จังหวัดภูเก็ต ประชุมเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด (ภัยสึนามิ) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและการรับมือต่อภัยพิบัติเพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเกิดความมั่นใจสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้าน...
51640182_304340550264631_2899035085791559680_o

คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)...

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2562  เวลา 09.00 น. นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะอ...
S__11567112

เทศบาลนครภูเก็ตจัดงานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต อย่างยิ่งใหญ่...

เทศบาลนครภูเก็ตจัดงานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์  2562 นำเสนอความเป็นอัตลักษณ์เมืองภูเก็ต คือ อาหาร อาคาร และอาภรณ์  เพื่อต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การสร้าง...
IMG

ร่วมงานเฉลิมฉลอง 108 ปี เป๊งหย่องซ้านจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง...

จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงานเฉลิมฉลอง 108 ปี เป๊งหย่องซ้านจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.30 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหว...