S__135331842

แนะนำตัวคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ฉลอง ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งคณะกรรมก...

ร่วมรับฟังคำเสนอแนะจากคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ฉลอง ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งคณะกรรมการ กต.ตร.จังหวัดภูเก็ต  และขอแสดงความยินดีกับ พ.ต.อ.ภคยศ ทนงศักดิ์  ผกก.สภ.ฉลอง จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ผกก.สส.บก.ตม.๖ เมื่อ...