58377745_333126600719359_8396413643498979328_o

เจ้าหน้าที่จากทุกส่วนราชการยังคงให้การช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ...

เจ้าหน้าที่จากทุกส่วนราชการยังคงให้การช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ เมื่อวันที่ 25 เมษายน  2562  ที่บริเวณการเคหะรัษฏา นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายประพันธ์ ขันธ์พระแสง ป้องกันและบรรเทาสาธารณ...
58380134_333124854052867_656965327241871360_o

กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวก...

กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (ฉบับปิดประกาศ 15 วัน) เมื่อวันที่ 25 เมษายน  2562  ที่ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทย...
58374846_332715134093839_8168069289140551680_n

แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.)ไทย-มาเลเซี...

แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.)ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 109 ส่งเสริมความร่วมมืออันนำมาซึ่งสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562  ที่โรงแรมป่าตอง รีสอร์ท ต.ป่าตอ...
57614883_332609847437701_995107518340399104_n

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลาในโอกาส เดินทางมาเชื่อมความสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างจีนและไทย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9:30 น. ที่ห้องร...
163667

จังหวัดภูเก็ตบูรณาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกองทัพภาคที่ 4 เร่งให้...

จังหวัดภูเก็ตบูรณาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกองทัพภาคที่ 4 เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ ในช่วงหน้าแล้ง เมื่อวันที่  24 เมษายน 2562 เวลา 16.20 น.นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสุ...
58673960_332296280802391_5639887440899473408_o

เร่งให้การช่วยเหลือลำเลียงน้ำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลรัษฎาได้ใช้...

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการเทศบาลตำบลรัษฎาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือลำเลียงน้ำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลรัษฎาได้ใช้อุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง เมื่อวันที่ 23 เม...
57561148_332313320800687_8123253156537696256_o

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ลงนามความตกลงการค้าบริการอาเซียน (ATISA) และลง...

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ลงนามความตกลงการค้าบริการอาเซียน (ATISA) และลงนามพิธีสารแก้ไขความตกลงการลงทุนอาเซียน (ACIA) ฉบับที่ 4 ยกมาตรฐานระเบียบด้านบริการให้มีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคและเพิ่มความโปร่งใส รวมทั้งขยายโอกาสทางการ...
58380857_332308050801214_4047760355810607104_o

ภูเก็ตคืบหน้าบ้านลอยน้ำหลังเจ้าหน้าที่ลากเข้าฝั่งเตรียมออกหมายจับ 2 ผู...

ภูเก็ตคืบหน้าบ้านลอยน้ำหลังเจ้าหน้าที่ลากเข้าฝั่งเตรียมออกหมายจับ 2 ผู้ต้องหาเชื่อยังหลบหนีอยู่ในไทย. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ลากบ้านลอยน้ำ...
58462591_332298210802198_4350317359882305536_o

ผู้ว่าฯภูเก็ต พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวการบริหารจัดการน้ำให้เ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอใกล้วิกฤตช่วงหน้าแล้งกำชับหน่วยงานทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลประชาชนจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคแจกจ่าย ให้ทั่วถึงและครอบคลุม ต...
001

วิทยุการบินฯ เปิดเผยเหตุเครื่องบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย Go Around ...

จากการนำเสนอข่าวจากสื่อมวลชน กรณีเครื่องบินของสายการบินไทยแอร์เอเชียเที่ยวบิน AIQ3212 แบบ A320 เส้นทางบินดอนเมือง-กระบี่ ขณะที่เครื่องกำลังลงสนามบินกระบี่ ต้องเชิดหัวขึ้นอย่างกะทันหันทำให้ผู้โดยสารหลายคนตกใจ เนื่องจากเคร...