56757332_323239548374731_3400503458543960064_o

สำนักงานขนส่งฯ เปิดตัว “โครงการอนุรักษ์ พัฒนา รถโพถ้อง จังหวัดภูเก็ต”...

สำนักงานขนส่งฯ เปิดตัว “โครงการอนุรักษ์ พัฒนา รถโพถ้อง จังหวัดภูเก็ต” นำรถโพถ้องรถโดยสารประจำทางท้องถิ่น ติดตั้ง GPS เชื่อมต่อกับแอพฯ Bus Beam อำนวยความสะดวกผู้โดยสารสามารถตรวจสอบการเดินทางของรถโดยสารประจำทาง(รถโพถ้อง) ผ...
56191411_322873111744708_1128228371822542848_o

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะทำงานจัดระเบียบรถสาธารณะ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะทำงานจัดระเบียบรถสาธารณะครั้งที่ 1/2562 พร้อมติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ(รถตุ๊กตุ๊ก) กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เบื้องต้นช่วยเหลือนั...
56412423_322867198411966_8797413578622631936_o

ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์...

พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ที่ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด...
56408579_322864648412221_4387939246170701824_o

ชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร. เนื่องในวัน อปพร....

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร. เนื่องในวัน อปพร. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่สวนศรีภูวนาถ ต. วิชิต อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าร...
56622481_322870518411634_748823197255729152_o

จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี พ.ศ.2562 และมอบประกาศ...

จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี พ.ศ.2562 และมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี โร...
55776401_322427571789262_8189978802080710656_n

จัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว...

จังหวัดภูเก็ต จัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันที่ 31 มีนาคม 2562 ที่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต และจัดพิธีมอบโล่ที่ระลึก และ เสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน เมื่อวันที่ 31 ...