58673960_332296280802391_5639887440899473408_o

เร่งให้การช่วยเหลือลำเลียงน้ำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลรัษฎาได้ใช้...

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการเทศบาลตำบลรัษฎาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือลำเลียงน้ำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลรัษฎาได้ใช้อุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง เมื่อวันที่ 23 เม...
57561148_332313320800687_8123253156537696256_o

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ลงนามความตกลงการค้าบริการอาเซียน (ATISA) และลง...

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ลงนามความตกลงการค้าบริการอาเซียน (ATISA) และลงนามพิธีสารแก้ไขความตกลงการลงทุนอาเซียน (ACIA) ฉบับที่ 4 ยกมาตรฐานระเบียบด้านบริการให้มีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคและเพิ่มความโปร่งใส รวมทั้งขยายโอกาสทางการ...
58380857_332308050801214_4047760355810607104_o

ภูเก็ตคืบหน้าบ้านลอยน้ำหลังเจ้าหน้าที่ลากเข้าฝั่งเตรียมออกหมายจับ 2 ผู...

ภูเก็ตคืบหน้าบ้านลอยน้ำหลังเจ้าหน้าที่ลากเข้าฝั่งเตรียมออกหมายจับ 2 ผู้ต้องหาเชื่อยังหลบหนีอยู่ในไทย. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ลากบ้านลอยน้ำ...
58462591_332298210802198_4350317359882305536_o

ผู้ว่าฯภูเก็ต พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวการบริหารจัดการน้ำให้เ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอใกล้วิกฤตช่วงหน้าแล้งกำชับหน่วยงานทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลประชาชนจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคแจกจ่าย ให้ทั่วถึงและครอบคลุม ต...