59603077_337521223613230_2310156840006057984_n

พสกนิกรชาวจังหวัดภูเก็ต สวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมรับชม พระราชพิธีบรมราชา...

พสกนิกรชาวจังหวัดภูเก็ต สวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมรับชม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562...
59380563_336956953669657_355494713672859648_o

จังหวัดภูเก็ตจัด พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเ...

  จังหวัดภูเก็ตจัด พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดภูเก็ต ณ วัดพระทอง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 4 พฤษภา...
59152996_336619353703417_3462741352888926208_o

ตรวจสอบและติดตามกรณีคณะบุคคลสร้างวัตถุลอยน้ำ (Seasteading) บริเวณนอกชา...

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะทำงานตรวจสอบและติดตามกรณีคณะบุคคลสร้างวัตถุลอยน้ำ (Seasteading) บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 5/2562 แถลงความคืบหน้า สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหม...
59039673_336617953703557_4754003157099479040_o

จังหวัดภูเก็ตศึกษาความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสมาร์ทซิตี้...

จังหวัดภูเก็ตศึกษาความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสมาร์ทซิตี้ของพื้นที่ป่าตอง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562  ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเพื่อศ...
59321407_336615953703757_2883610930518687744_o

จังหวัดภูเก็ตเตรียมจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี...

จังหวัดภูเก็ตเตรียมจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระหว่างวันที่22-28 พฤษภาคม 2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562  ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภู...
59580468_336199563745396_8000664039606714368_o

ลากูน่าภูเก็ตมาราธอน ครั้งที่ 14 จัดยิ่งใหญ่ 8-9 มิ.ย. นี้ส่งเสริมการท...

จังหวัดภูเก็ตแถลงข่าวเตรียมพร้อมรับทัพนักวิ่งจากทั่วโลกลงสนามลากูน่าภูเก็ตมาราธอน ครั้งที่ 14 จัดยิ่งใหญ่ 8-9 มิ.ย. นี้ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ต่อยอดจังหวัดภูเก็ตเป็น Sport City เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 1...
58822229_336201130411906_5614793802414817280_o

บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...

จังหวัดภูเก็ตจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2-16 พ.ค. 62 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562  ที่วัดท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร อ. ถลาง จ. ภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภ...
58845548_336214147077271_4906937523646758912_o

จังหวัดภูเก็ตเร่งสำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติทุกพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วม และน้ำ...

จังหวัดภูเก็ตเร่งสำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติทุกพื้นที่ เพื่อของบพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้สามารถเก็บกักน้ำในฤดูฝนและนำน้ำมาใช้ในหน้าแล้ง แก้ปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้งอย่างเป็นระบบ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562  ที่ห้องประชุมโครงการช...
58772323_336212790410740_4013175028580352000_o

จังหวัดภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนออมแห่งชาติ...

จังหวัดภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนออมแห่งชาติ (กอช) ในระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562  ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานข...
58800320_336208313744521_7655739047175782400_o

จังหวัดภูเก็ตขอเชิญประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสํ...

จังหวัดภูเก็ตขอเชิญประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสํานึกเชิดชูในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกของจังหวัดภูเก็ต ตามวัน เวลา ที่กําหนดโดยพร้อมเพรียง...