788659

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำเ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่หาดบางเทา เร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เบื้องต้น ผู้นำท้องที่ระบุยังไม่มีประชาชนร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้น ด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ขององค์การบร...
59913705_339611846737501_1463261324426346496_o

แม่ทัพภาคที่ 4 ประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานการจัดระเบียบ...

แม่ทัพภาคที่ 4 ประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานการจัดระเบียบด้านต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ก่อนส่งมอบงาน ให้ กอ.รมน.รับผิดชอบต่อจาก คสช.หมดหน้าที่ พ.ค.นี้ เพื่อให้การจัดระเบียบด้านต่างๆ เกิดการต่อยอดและยั่งยืน เมื่อว...
59805599_338764390155580_2718908160306839552_o

พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต จัด Kick Off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง...

พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต จัด Kick Off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนพื้นที่ตำบลวิชิต. เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ริมคลองมุดง หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายประกอ...
60306960_338740276824658_4600855433756803072_n

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุก...

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562 เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ตรวจเข้ม เฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายสุกร เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ ...
59569554_338332900198729_2861576438325182464_n

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบ้านพักพิงสุนัขจร...

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562  เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน...
57366641_337969566901729_4514632840008171520_o

พสกนิกรชาวจังหวัดภูเก็ต รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...

พสกนิกรชาวจังหวัดภูเก็ต รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ พระที่นั่งจ...
57373148_337842566914429_5637424032342081536_o

ผู้ว่าฯ นำจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาฟื้นฟูและพัฒ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาฟื้นฟูและพัฒนาลําน้ำคูคลอง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ณ คลองบางใหญ่ เขตเทศบาลนครภูเก็ต เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ...