794109

ที่ประชุม กรอ. มีมติ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งขุดลอกท่อระบายน้ำ...

ที่ประชุม กรอ. มีมติ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งขุดลอกท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยในช่วงหน้าฝน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุม คอซิมบี้ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการ...
60525838_341295606569125_1216943695870296064_n

จังหวัดภูเก็ตประชุมส่วนราชการ ตามโครงการ “เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร...

จังหวัดภูเก็ตประชุมส่วนราชการ ตามโครงการ “เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 8/ 2562” พร้อมทำบุญตักบาตรพระใหม่ 84 รูปในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562  ท...