54829

งานสานสัมพันธ์หน่วยงานกระบวนการยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต...

งานสานสัมพันธ์หน่วยงานกระบวนการยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 น. ณ โรงแรม รอยัลซิตี้ ภูเก็ต งานสานสัมพันธ์หน่วยงานกระบวนการยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต พร้อมมอบถ้วยรางจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรร...