68354

ห้ามพลาด! Summer Sunset โปรฯเด็ดรับซัมเมอร์จาก เซเว่นมารีน...

ห้ามพลาด! Summer Sunset โปรฯเด็ดรับซัมเมอร์จาก เซเว่นมารีน “เมษายน”ถือว่าเป็นหน้าร้อนของไทย และอยู่ในระหว่างปิดภาคเรียน ช่วงนี้มีหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งสำหรับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน นักท่องเที่ยว...
46436205_267265307305489_7641362846743265280_o

มาตรการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวไทย ในช่วงต้นฤดูการ...

มาตรการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวไทย ในช่วงต้นฤดูการ การท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ จากสถานการณ์ความผันผวนในตลาดท่องเที่ยวโลก และเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการลดลงของสถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยว เ...
31958283_1975904835960435_6763655862847275008_n

คณะสื่อมวลชน,ผู้ประกอบการนำเที่ยวและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประเมินศักยภาพกา...

คณะสื่อมวลชน,ผู้ประกอบการนำเที่ยวและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนท่องเที่ยวบ้านเขาหลัก อำเภอจังหวัดตรัง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมด้วย...
32073921_1975637309320521_476984525134495744_n

ลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาตีน อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ร่วมประเมิน...

คณะสื่อมวลชน,ผู้ประกอบการนำเที่ยวและผู้เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาตีน อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ร่วมประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.ที่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านน...
31948016_1975098559374396_3180741939196592128_o

ร่วมประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่...

คณะสื่อมวลชน,ผู้ประกอบการนำเที่ยวและผู้เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ร่วมประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน ควบคู่กับกา...
31942759_1974662906084628_3939297558114861056_n

จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT ของเขต...

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน เดินทางลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางโรง อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต ช่วงบ่ายวันที่ 4 พ.ค...
31174810_1974672676083651_4290534039347003392_n

พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT ของเขตพัฒนาการท่องเที่ย...

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน เดินทางลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแขนน อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ...
1IMG_8225

ภูเก็ตเปิดงานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 19...

  ภูเก็ตเปิดงานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป. เมื่อคืนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ลานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี นายนรภัทร ปลอดท...
159721

7 เครือข่ายชุมชน ท่องเที่ยวภูเก็ต...

7 เครือข่ายชุมชน ท่องเที่ยวภูเก็ต ร่วมกิจกรรม ท่องเที่ยวสัญจรแลกเปลี่ยนศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชน สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น.นายสนิท ศรีวิหค และ นางศ...