DSCF4507

ม.ราชภัฏภูเก็ต จับมือการท่องเที่ยว...

เรียกความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว ม.ราชภัฏภูเก็ต จับมือการท่องเที่ยวอบรมเสริมศักยภาพอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  รศ.นิศศา ศิลปเสรฐ เผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฝึก...
IMG_0659

กิจกรรม Paint and Share

  ททท.สำนักงานภูเก็ต จัดกิจกรรม Paint and Share เมื่อวันที่ 13 – 14  กุมภาพันธ์ 2558 เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ Phuket E- Magazine  เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในกลุ่มกระแสหลัก ให้เกิดการแบ่งปันปร...
IMG_6574

พระมหาธาตุเจดีย์

พระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ วัดราษฏร์อุปถัมภ์ (วัดบางเหรียง)  อำเภอ.ทับปุด จังหวัด.พังงาประดิษฐานอยู่บนยอดเขาล้าน ห่างจากที่ตั้งวัดประมาณ 1.4 กิโลเมตร เขาล้านเป็นลานดินสูงจากพื้นราบประมาณ 150 เมตร การคมนาคมสะดวกก่อนถึ...
IMG_6458

โครงการอบรมพระวิปัสสนาภาวนารุ่นที่ 5...

  การฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ในพระอุปถัมภ์กองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิสิฐพัฒนวิธาน คณะสงฆ์ภาค 17 ตำบล.บางเหรียง อำเภอ.ทับปุด จังหวัด.พังงา การอบรมพระวิปัสสนาภาวนา รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ ...
IMG_6355

เจ้าแม่กวนอิม

พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม เป็นรูปหล่อ ที่สวยงามสง่ามากที่สุดในแถบอันดามัน และในวันที่ 1-9 ของเดือนมกราคมของทุกปี ทางวัดราษฎร์อุปถัมภ์(วัดบางเหรียง) จังหวัด.พังงา  จัดกินเจในเทศกาลถือศีลกินเจ   ...
IMG_6364

พระพุทธอิทธิมงคลชัย

พระพุทธอิทธิมงคลชัย เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกที่ใหญ่ที่สุดในแถบอันดามัน มูลเหตูเกิดจากการนิมิตของพระครูปลัดพิศาล ปุรินฺทโก วัดราษฎร์อุปถัมภ์ (วัดบางเหรียง) ซึ่งในนิมิตได้เห็นพะสยามเทวาธิราชขอให้สร้างพระพุทธรูปนาคปรกบนพื้นท...
IMG_6156

วัดราษฎร์อุปถัมภ์ (วัดบางเหรียง)...

วัดราษฎร์อุปถัมภ์ เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของอำเภอทับปุด เดิมทีชาวบ้านเรียกว่า วักบางเหรียง ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอทับปุด และถนนเพชรเกษม ประมาณ 11 กิโลเมตร สำหรับการเดินทางใช้เส้นทางถนน สายทับปุด-เขาพนม ได้ทำ...