thumbnail_image

DQ เปิดศึก ค้นหาผู้กล้า ขอท้าให้มาแข่งกินฮอทดอก...

DQ เปิดศึก ค้นหาผู้กล้า ขอท้าให้มาแข่งกินฮอทดอก ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท คนหิว2019 ฟังทางนี้! DQ เปิดศึก ค้นหาผู้กล้า ขอท้าให้มาแข่งกินฮอทดอก ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท จะมาเชียร์หรือมาชิม ก็มาสนุกกันได้ เจอกับเร...
52390053_305199783512041_1397539378380668928_o

เทคนิคภูเก็ตปริทรรศน์ น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ...

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จัดงาน “เทคนิคภูเก็ตปริทรรศน์ น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2562  ที่วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดงา...
52255756_305204246844928_3709919443782991872_o

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและ ถอดบทเรียน จากการเฝ้าระวังอุบัต...

ภูเก็ตจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและ ถอดบทเรียน จากการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2562  ที่ห้องประชุมเซ้าท์ซีเพิร์ล 1 โรงแรมเพิร์ลภูเก็...
52087623_305201063511913_213423483353300992_o

คู่รักชาวไทยและต่างชาติทยอยเดินทางจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันวาเลนไทน์...

คู่รักชาวไทยและต่างชาติทยอยเดินทางจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันวาเลนไทน์ ที่ อ.เมืองภูเก็ต เป็นจำนวนมาก บรรยากาศวันนี้  14 กุมภาพันธ์ 2562  ภายในที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นไปด้วยความคึกคักเนื่องจากมีคู่รักหนุ่มสาว และคู่รั...
51936940_304764586888894_9114340113042636800_o

เสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชา...

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดการประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  ที่ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมเพิร์ล ภูเก็...
51765987_304761100222576_7256701624343592960_o

ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน สนองนโยบายรัฐบาล...

จังหวัดภูเก็ตเตรียมหน่วยงานเกี่ยวข้องในศาลากลางจังหวัด ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน สนองนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ...
52642865_304763330222353_1015478058599055360_o

โครงการประชาคม อปพร. เสริมสร้างมาตรฐานในการทำงาน...

  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการประชาคม อปพร. เสริมสร้างมาตรฐานในการทำงาน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2562  ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัด...
52075901_304308193601200_6856347965833871360_o

พิจารณาผลงานที่สามารถสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562...

จังหวัดภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อม 11 หน่วยงาน พิจารณาผลงานที่สามารถสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2562  เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าร...
51811948_304351356930217_8027378478489796608_o

ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร...

จังหวัดภูเก็ต ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-16 มีนาคม 2562 เพื่อเทิดทูนท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรและวีรชนผู้กล้าเมืองถลางให้เป็นที่ประจักษ์เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเท...
51926022_304344876930865_6169925863090421760_o

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลระดับ...

จังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลระดับภูมิภาค เข้มการพิจารณาอนุมัติการโฆษณาหรือประกาศ ทางสื่อออนไลน์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2562  เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุมสำนักงานสาธารณ...