61904345_352221682143184_1701495833121259520_o

เทศบาลตำบลรัษฎาจัดเวทีประชาคมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน...

เทศบาลตำบลรัษฎาจัดเวทีประชาคมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562  ที่โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลรัษฎา นายภูดิท รักษาราษฏร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา พร้อม...
62053838_352220205476665_4982740445130915840_o

จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยเพื่อนมนุษย์...

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตร่วมกับโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ ธนาคารเลือด รพ.วชิระจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยเพื่อนมนุษย์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ ได้มีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ขึ...
61935034_352232265475459_2675497366773039104_o

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึก การจัดทำน้ำอภิเษก...

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึก การจัดทำน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุ...
61729503_351748428857176_4201209087641255936_o

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ข้าราช...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการที่บรรจุใหม่ที่จะไปประจำยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒ...
S__54542530

วิทยุการบินฯ จัดประชุมผู้ใช้บริการห้วงอากาศ พร้อมส่งเสริมการใช้แอปพลิ...

วิทยุการบินฯ จัดประชุมผู้ใช้บริการห้วงอากาศ  พร้อมส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชั่นบำเพ็ญ ในการขออนุญาตปล่อยวัตถุสู่ท้องฟ้า ลดอันตรายจากบั้งไฟ เพิ่มความปลอดภัยทางการบิน วิทยุการบินฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ใช้บริก...
61768096_351305085568177_6074340760327553024_n

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายเครื่องราชส...

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักด...
61896877_351298985568787_3261247184149938176_n

จังหวัดภูเก็ตจัดเลี้ยงอาหารแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล...

จังหวัดภูเก็ตจัดเลี้ยงอาหารแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562  ที่โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล นายภัคพงศ์ ทวิพ...
61617469_351296055569080_1444380137092022272_n

จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ แหล่งน้ำหน่วยพิทักษ์ป่าบางแป เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขา...
61288242_347009569331062_7295732350099390464_o

ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตร่วมชมการ แสดงมหรสพสมโภช...

ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตร่วมชมการ แสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์...
61063474_346771089354910_2483924800121077760_n

ภาคเอกชน ร่วมขับเคลื่อนการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในจังหวัดภูเก็ต...

ภาคเอกชน ร่วมขับเคลื่อนการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในจังหวัดภูเก็ต ยกระดับที่อยู่อาศัยก้าวสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างแท้จริง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ค...