51797871_301895113842508_2566800424640184320_o

จังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน...

จังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 15.30 น. ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผ...
51279120_301886203843399_8936527822743142400_o

ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า...

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เร่งแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อกำจัดโรคพิษ...
51400230_301884493843570_1220693082060619776_o

ขนส่งทางบกประจำจังหวัดพิจารณาต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง...

 จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกประจำจังหวัดพิจารณาต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางในเส้นทางหมวด 4 จำนวน 5 เส้นทาง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุม POC นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเ...
146811

ประมงจังหวัดภูเก็ตร่วมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจเรือประมงในท...

ประมงจังหวัดภูเก็ตร่วมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจเรือประมงในทะเล เพื่อแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย รวมถึงเป็นการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประม...
50905800_298463354185684_8712155939471360000_o

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต สร้างการมีส่วนร่วมแก่ปร...

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต สร้างการมีส่วนร่วมแก่ประชาชนในด้านการป้องกันภายในชุมชน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2562  ที่ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนแสนสุข ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเ...
50837884_298473140851372_8161178057063792640_n

เทศบาลนครภูเก็ตจัดกิจกรรมเปิดโลกสัมมาชีพ “คนต่งห่อ”...

เทศบาลนครภูเก็ตจัดกิจกรรมเปิดโลกสัมมาชีพ “คนต่งห่อ” เพื่อให้นักเรียนค้นพบด้านถนัดและความชอบที่แท้จริง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562  ที่ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจ...
51313273_298461827519170_3990537789266460672_o

จังหวัดภูเก็ตขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด...

จังหวัดภูเก็ตขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 (ชั้น 2) นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการจัดประชุมคณะกร...
IMG01

เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตจัดแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงการดำเนินงาน...

เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตจัดแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงการดำเนินงานการจัดกิจกรรมหารายได้ ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต  ระบุมีการดำเนินการตามระเบียบข้อกฎหมายมีการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดอย่างถูกต้องและมีหลักฐานสามารถต...
IMG

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตติดตาม การรักษา พร้อมให้กำลังใจแก่ครอบครัวด.ช...

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตติดตาม การรักษา พร้อมให้กำลังใจแก่ครอบครัวด.ช.ยืนยง ชัยราบ (น้องดีแมกซ์)    พร้อมสั่งการปศุสัตว์จังหวัดออกสำรวจ สุนัขจรจัดในพื้นที่  วางมาตรการป้องกันเหตุดังกล่าว ในบริเวณที่คาดว่าจะมี สุนัขจรจัด...
50539864_298465230852163_4147078197470560256_o

จังหวัดภูเก็ตตั้งคณะทำงานเครือข่ายองค์ความรู้ยกระดับผ้าลายสายแร่...

จังหวัดภูเก็ตตั้งคณะทำงานเครือข่ายองค์ความรู้ ( Knowledge-Based OTOP : KBO ) เพื่อยกระดับผ้าลายสายแร่ Sano-Tik เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธัญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก...